Udvikling af installationspakke

Udvikling af installationspakke

Når klimaskærmen energirenoveres, reduceres energibehovet ofte med 25-50 %. Med henblik på at realisere det fulde energisparepotentiale kan det være hensigtsmæssigt at skifte varmekilde, udskifte forældede komponenter, tilføje en supplerende vedvarende energikilde samt et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis bygningen tætnes.

Nye komponenter skal kunne tilpasses med det eksisterende energiforsynings- og varmeafgivende system (radiatorer, gulvvarme, ventilation). I dag er resultatet ofte en kompleks installation som består af stand-alone systemer med separate styringsenheder, der er ude af stand til at kommunikere med resten af bygningens installationer.

Projektets formål er at udvikle og demonstrere en installationspakke, der både kan anvendes i nybyggeri og eksisterende byggeri. Installationspakken er en unit, der kan levere varme, varmt brugsvand, ventilering af bygningen, køling (hvis der er et behov i den aktuelle bygning) samt på sigt elektricitet (specielt interessant i yderområder). Endvidere skal unitten kunne håndtere andre energisystemer i bygningen f.eks. solvarme og solceller som er installeret. Installationspakken skal kunne indgå i de mest udbredte former for varmeforsyning, således at en pakke skal udvikles specifikt til fjernvarmeforsynede områder, en til varmepumper, en til biobrændsler samt en, hvor udgangspunktet er gasopvarmning.

Med henblik at sikre udbredelsen af installationspakker udvikles desuden et design - og dimensioneringsværktøj som kan guide rådgivere, installatører og slutbrugere ved valg og dimensionering af den specifikke tilpassede installationspakke. Værktøjet fastlægger sammensætningen af installationspakken, komponentdimensioner og energisparepotentiale på grundlag af behovet i den aktuelle bygning.

Målgruppen udgøres af producenter, rådgivere, installatører og slutbrugere.