Lancering af rapport og guide

  • 13. december 2017

Lancering af ny rapport og guide til robotudvikling

Som resultat af projekt Værdikædereaktion er nu lanceret en rapport om robotteknologi til byggebranchen samt en guide til robotudvikling på arbejdspladser. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem InnoBYG, RoboCluster og BrandBase, og er støttet af Industriens Fond. Projektet har haft til formål at klarlægge og formidle viden om udfordringer forbundet med udvikling og markedsføring af robotteknologiske løsninger. Projektets primære fokus er at bidrage til forbedring af produktudvikling og branding gennem øget brugerinddragelse blandt små og mellemstore virksomheder i den danske robot industri. Hermed søger projektet at sætte gang i øget anvendelse af robotteknologi flere steder i det danske erhvervsliv.

Se rapporten og guiden her:
Rapport: Robotteknologi til byggebranchen
Guide: Med robotten på arbejde