Projektbeskrivelse

  • 7. september 2017

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at etablere og styrke eksisterende faglige- og regionale netværk med interesse i bæredygtigt byggeri gennem matchmaking og videnspredning aktiviteter samt bringe sekretariatet tættere på de enkelte virksomheder og derigennem hjælpe dem med at styrke synergieffekten og samarbejdet omkring emnet bæredygtigt byggeri.

Projektets aktiviteter sker i forlængelse af InnoBYGs generelle aktiviteter og er delt op i:

Aktivitet 1: Regional forankring og faglige klynger

Aktivitet 1 er delt i to spor: Regional forankring og faglige netværksklynger. Med spor 1 ønskes det at starte netværksgrupper i hver af de fem regioner. Enten i form af ”forretningsnetværk” eller ”faglige netværk”. 

Aktivitet 2: Samarbejde med BLOXHUB og Build 4.0

BLOXHUB er et nyt initiativ under Københavns Kommune, Erhvervsministeriet og Realdania, der har til formål at bidrage til en bæredygtigt omstilling i det urbane miljø ved at udvikle innovative løsninger ud fra et tværfaglig fokus imellem arkitektur, design, byggeri og digitalisering. I samarbejdet med BLOXHUB ønskes det at få igangsat konkrete initiativer og lave mindst fire arrangementer, bl.a. om bæredygtig udvikling.

Build 4.0 er byggeriets svar på Industri 4.0. og omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i byggebranchen, fx robotter, sensorer, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser m.m. Samtidig rummer det også VDC og BIM - et uudnyttet potentiale i forhold til visualisering, planlægning, koordinering og kommunikation i opførelses- og driftsfasen, hvor implementeringsgraden fortsat er lav. Endelig kan temaet sætte fokus på, hvordan store mængder data (BIG Data) fra anvendelsen af bygninger og infrastruktur, kan bidrage til udvikling og innovation. Med fokus på disse temaer ønskes det at etablere en fælles national platform med et internationalt perspektiv for byggebranchens virksomheder og videninstitutioner, hvorfra viden kan koordineres og deles, ligesom innovative samarbejder og nye løsninger kan udvikles.

Vil du vide mere om Regional forankring og faglige klynger? Kontakt 
Morten Bang Jensen, moje@teknologisk.dk – 72 20 34 59

Vil du vide mere om Build 4.0 eller samarbejdet med BLOXHUB? Kontakt
Grith Bech-Nielsen, gbe@teknologisk.dk - 72 20 24 87