Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Årlig arkiv for 2017


Målemetoder og feltmålinger

Der er på nuværende tidspunkt udført en analyse af eksisterende målemetoder til bestemmelse af U,- g- og LT-værdier (isoleringsevne, solenergitransmittans og lystransmittans) for ydervægge og vinduer. Resultaterne fra analysen er samlet i et notat, som kan downloades her på siden. Med udgangspunkt i analysen vil der udvælges en eller flere målemetoder, som der vil blive arbejdet videre med i projektet. Målemetoderne vil bl.a. blive testet i labor…


Udvikling af målemetode

Ud fra tidligere analyse af målemetoder undersøger vi i øjeblikket en metode til bestemmelse af in-situ U-værdi målinger. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Princippet er illustreret på nedenstående billede på en rude. Sideløbende arbejder vi med at korrelere målinger i laboratoriet med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for …