Blogpost

Udvikling af målemetode

Ud fra tidligere analyse af målemetoder undersøger vi i øjeblikket en metode til bestemmelse af in-situ U-værdi målinger. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Princippet er illustreret på nedenstående billede på en rude.Sideløbende arbejder vi med at korrelere målinger i laboratoriet med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for forskellige konstruktioner. Her indtænkes især varmekapaciteten i tunge ydervægge, da denne har stor betydning for varigheden af varmepåvirkningen.