Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renovering er derfor meget afhængig af korrekt bestemmelse af ydeevnen for de eksisterende bygningsdele. Til denne bestemmelse anvendes i dag ofte simple databaser med overslagstal for klimaskærmens ydeevne, der ikke er tilpasset et specifikt projekt.

QuickUvalue har til formål at udvikle en metode til lettere bestemmelse af ydeevnen for eksisterende ydervægskonstruktioner og vinduer. Det vil give nyttig energiteknisk viden om bygningen, et godt grundlag for totaløkonomiske beregninger samt potentiale for sikring af en godt indeklima når der renoveres. Denne viden er efterspurgt i branchen og vil kunne skabe gro-bund for et øget marked for energirådgivere og virksomheder som udfører efterisolering og vinduesudskiftning.

Målgruppen er primært bygherrer (husejere, boligforeninger og kommuner), som ved anvendelse af den nye mobile målemetode vil få et mere korrekt beslutningsgrundlag for beregning af energibesparelser ved efter-isolering ifm. renovering. Sekundær målgruppe er de udførende rådgivere, som får en brugbar metode til at bestemme isoleringsevnen af klimaskærmskonstruktionen, og dermed øget troværdighed i den udførte rådgivning.