Astro Varmeteknik

Astro Varmeteknik

Astro Varmeteknik er Månedens Medlem i december 2014.

Astro Varme logo

 

Hvem er Astro Varmeteknik?
Astro varmeteknik blev grundlagt i 1997. Vi har specialiceret os i salg og service inden for varme, regulering og installationsteknik. Hovedparten af vores ydelser ligger inden for energirigtig optimering. Dette kræver viden om de enkelte produkter, deres funktion og driftsbetingelser for at kunne gennemskue, hvorledes et optimalt samspil mellem moderne opvarmningssystemer kan etableres. 

Vi bliver ofte anvendt som "problemknuser" ved fejlsøgning på bestående varmeanlæg. Vi bidrager med løsningsforslag til ændringer på eksisterende varmeanlæg eller med forslag til opbygning på nye anlæg. Ofte vælger vi selv at udføre den foreslåede ændring for derved at sikre os, at det virker nøjagtigt, som det var tilsigtet. Vi fokuserer på det væsentlige og finder på det nødvendige. Vi skønner således, hvornår energioptimering er nødvendig, og hvornår det er fornuftigt i forhold til investering og besparelse. Vi synes dog altid, at man skal gøre, hvad man kan for at spare på energien, da det jo er til gavn for både miljøet og vores fælles ressourcer.

Astro Varme 2
 
Hvorfor er Astro Varmeteknik medlem af InnoBYG?
Interessen for InnoBYG stammer fra et opslag på nettet med invitation til netværksmøde. Udgangspunktet for mødet virkede interessant og faldt i tråd med vores filosofi om at medvirke til holdbare og energirigtige varmeløsninger. Vi ønsker derfor at bidrage med vores erfaringer til bæredygtige løsninger inden for byggeriet, hvor den optimale løsning mht. energibesparelser allerede starter i projekterings- og anlægsfasen. Vi vil gerne medvirke med undervisning eller anden vidensdeling.
 
Astro Varme1

Hvad mener Astro Varmeteknik er god kvalitet?
I det daglige tænker vi bæredygtighed ind i løsning af vores arbejdsopgaver ved f.eks. at udvælge  leverandører og produkter med omhu udfra hensynet til kvalitet og tilfredsstillende funktionalitet. Vores erfaring er, at kvalitetsløsninger skaber tillid, og tillid skaber gode relationer mellem os som leverandør og vores kunder.

Vi lægger vægt på langtidsholdbare løsninger, da vi mener, at det er til gavn for både økonomi, miljø og samfundet som helhed. Vores bidrag i forbindelse med energibesparelser er at tilstræbe en optimal drift og lang levetid for komponenter og opvarmningssystemer. Lang levetid ved hjælp af god kvalitet og godt håndværk anser vi som en vigtig del af at bidrage til bæredygtighed.

Hent folder fra Astro Varmeteknik


Kommentarer