Blog 4 - Smart City: §1 Begynd med Byen, og gør den så begavet

Blog 4 - Smart City: §1 Begynd med Byen, og gør den så begavet

"Start with the "City", then the "Smart"  Som Phd. Jennifer Bélissent, med flere udtrykker det i deres europæiske forskningstekster om Smart Cities.

En god pointe, byerne findes jo allerede. Men hvordan forholder det sig med mulighederne for at invitere teknologiudbydere, systemproducenter, leverandører af rådgivning og løsninger til "Smart Cities" til genplanlægning af byerne? De muligheder er til stede. Evnerne og viljen findes. Så den del, udbuddet, er jo langt hen ad vejen på plads.

For at klæde myndighederne på til at udvikle "Smart Cities", stimulere udvikling, er det derfor afgørende at arbejde med begrebet Smart Cities og efterspørge de innovative og rigtige løsninger og rådgivninger - for byernes skyld. Altså skab efterspørgsel i det offentlige og gør det i et helhedsperspektiv!

Ellers kan man havne i en situation, hvor det er udbydernes tendentielt instrumentelle tilgang, der præger byens udvikling. Eller at myndighederne opstiller gunstige rammebetingelser for sent. Et eksempel kunne være, at man planlægger for et transportsystem, der er baseret på fossile brændstoffer. Det vil være en fejl for en Smart City - her er det elektrificering af transportinfrastrukturen, man skal planlægge for. Eksempelvis integrere intelligente ladestandere til el-biler i udskiftningen af kviksølvlamper med LED gadelamper.

Derfor skal leverandører basere deres strategier og løsninger i byernes kontekst og behov. Det betyder også, at et samarbejde mellem leverandører og myndigheder er fordelagtigt, da det vil udvikle dynamikken og bidrage til, at mængde, omfang og type af løsninger i højere grad vil falde ind i byens kontekst og dermed øge sandsynlighed for udvikling i stedet for tilfældige hovsaløsninger eller afvikling.

I Danmark er anlæggelse af nye smarte byer måske ikke det, der skal prioriteres først. Dette alene i lyset af, at tendensen i Danmark er migration til større byer. Derfor er øgning af bæredygtig service-densitet i byerne mere relevant. Altså bæredygtig service til flere mennesker, med flere komplekse behov (sundhed, uddannelse, transport, energibehov med mere) på færre m2.

Dansk byplanlægning - Begynd med at betragte byerne og gør dem så smarte.
Sandheden er dog, at det er de færreste i Danmark, der kommer til at planlægge nye store "Smart Cities". Dels fordi demografiske fremskrivninger ikke tyder på det, men også fordi vi har en planlægningstradition, der faktisk indeholder et fundament for at genplanlægge byerne til de udfordringer, de vil møde. Derfor vil begrebet genplanlægning formentlig hurtigt kunne vinde indpas i Dansk Plankultur.

Tilpasser vi os ikke med genplanlægning, vil nogle byer, måske lide den afvikling, som nogle byer og områder oplever i finanskrisen - skrækbilleder ses på www.deadmalls.com

Men hvordan kommer vi så i gang? Læs med i min næste blog.

 

Om Blogserien "Shortcut to Smart Cities - Genplanlægning som genvej til smarte byer"

Blogserien er skrevet af Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune.

I blogserien tager han alvorligt fat i dansk planlægning, som igennem en grundig lovrenovering vil være rammen, der får Danmark i Smart City førertrøjen.


Kommentarer