Blog 5 - Hvordan kommer vi i gang med genplanlægning og Smart Cities i vores eget byplanværksted i skala 1:1?

Blog 5 - Hvordan kommer vi i gang med genplanlægning og Smart Cities i vores eget byplanværksted i skala 1:1?

Med udgangspunkt i genplanlægningsidéen, den dertil påkrævede læring hos offentlige byplanlæggere og kommunernes administrationer, findes egnede byer/bydele i projektkommunerne, hvor der er et reelt behov. Et behov, der kan være præget af begyndende stagnation eller udsigt til store udfordringer grundet klimaforandringer og stigende energipriser og andre udfordringer. Altså byer eller landsbyer, som eksempelvis har en ualmindelig dyr energiforsyning, baseret på fossile brændstoffer, eller udsigt til hyppige oversvømmelser, eller udflytning af arbejdspladser, eller... .  Med rettidig omhu kan afvikling blive til udvikling.

Motoren i processen er netop processen - samarbejde, samarbejde og samarbejde
Byen, området, analyseres tværfagligt, hvilket der er tradition for i Danmark igennem planlovens krav til redegørelser i planarbejdet. Selvsagt er det vigtigt at se på europæiske indikatorer og deres sammensætning som eks. miljø, befolkningstype med mere.  Dernæst handler det om at komme ud af "komfortzonen" og prøve nye idéer af. Den innovationsfase, hvor vejfolk skal tænke i elektrificering af infrastrukturen (til eks. el-biler og cykler), biologer skal tænke i temperaturstigninger, arkitekter skal tænke i konsekvenser af krav om øget tæthed, grundvand- og klimafolk skal bl.a. tænke i vand, og energifolk skal tænke i intelligente energisystemer med mere.

Det er selvsagt, at en sådan autodidakt læreproces kræver faglig og kreativ sparring. Af selv samme årsag er offentlige og private partnerskaber afgørende for processen. Der findes endnu ikke en Smart City bibel, man kan slå op i. Ingredienserne i samarbejdet udgøres af ambitioner, hjernevindinger, vilje og hårdt arbejde.

Men hvad med borgerne? Hvad er deres rolle? Følg med i min kommende blog.

 

Om Blogserien "Shortcut to Smart Cities - Genplanlægning som genvej til smarte byer"

Blogserien er skrevet af Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune.

I blogserien tager han alvorligt fat i dansk planlægning, som igennem en grundig lovrenovering vil være rammen, der får Danmark i Smart City førertrøjen.


Kommentarer