Blog 6 - Borgernes rolle og inddragelse i den “abstrakte genplanlægning”

Blog 6 - Borgernes rolle og inddragelse i den “abstrakte genplanlægning”

Dem, der kender byen bedst, konteksten, er de mennesker, der anvender og bor i byen.  De skal selvsagt inddrages. Netop til den del har vi i Danmark mange gode erfaringer med at få "borgerne på banen" i form af modeller såsom Chicago-modellen, anerkendende dialog, advokatmetode og mange andre, der alle er glimrende værktøjer til at indfrie ønskerne om anvendelse af de participatoriske principper, der findes i lov om planlægning.

Hvad siger borgerne til "genplanlægning" initieret ud fra fremskrivninger og hensyn til klimaforandringer? Kan det virke "ude i hampen" at tale om områder, hvor der måske skal udlægges forsinkelsesbassiner og at anvendelse af fossile brændstoffer ikke længere må finde sted (lige fra oliekedler til gasdrevne terrassevarmere), og at al nybyggeri skal give mulighed for opladning af elbiler med 63 ampere, smart energi IT og smartgrid teknologi?

Jo, det kan det givetvis virke som lettere omtåget. Der er en reel risiko for, at idéer om byfortætning, udlægning af p-areal til dele el-bil på sms-basis, og andet ikke opstår som ideer fra borgerne, og måske mødt med panderynker og det der er værre i en offentlighedsproces - nemlig bange politikere.

Netop derfor er det vigtigt, at genplanlægningsprocessen indeholder konkrete eksempler, der søger at påvise at rettidig omhu i bæredygtighedsperspektiv kan være meget konkret og tilbyde den enkelte borger noget her-og-nu, der indeholder smarte grønne gevinster.

Vis de konkrete idéer i praksis, vis hvordan Smart IT til energistyring af privathjem fungerer (eks. www.PassivSystems.com eller et andet virkeligt eksempel). Så vil processen indeholde noget for både de abstrakt- og konkrettænkende, for de fromme fremtidsønsker og dem, der er tilfredse nu. Der vil være noget i processen for alle - og forhåbentlig skaber det, på et eller planniveau grundlag for udvikling af Smart Cities.

 

Om Blogserien "Shortcut to Smart Cities - Genplanlægning som genvej til smarte byer"

Blogserien er skrevet af Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune.

I blogserien tager han alvorligt fat i dansk planlægning, som igennem en grundig lovrenovering vil være rammen, der får Danmark i Smart City førertrøjen.


Kommentarer