Blog 7 - Hvordan arbejdes med at definere rammer til en fremtid med udgangspunkt i eksisterende lovgivning?

Blog 7 - Hvordan arbejdes med at definere rammer til en fremtid med udgangspunkt i eksisterende lovgivning?

Læring, nye erkendelser og forandring skaber forstyrrelser i menneskeligt virke. 

I arbejdet med Smart City og genplanlægning vil der opstå læring og nye erkendelser. læring og erkendelser, der fører til frustration og tons-tunge barrierekataloger. 

Derfor må rammerne måske justeres. Kreativiteten skal kunne slippes løs og planloven skal ikke bare give mulighed for en "hensigtsmæssig" udvikling, men en "ambitiøs udvikling".

 

Et godt eksempel
Der var engang for mange år siden en ambitiøs kommune. Den hed Stenløse. I Stenløse ville man planlægge et nyt boligområde, hvor energiforbruget i boligerne skulle være historisk lavt. Problemet var, at rammerne, lov om planlægning, på det tidspunkt ikke gav mulighed for at stille krav om lavenergibyggeri i lokalplanen. Trods det skrev man bestemmelser i lokalplanen; Her må kun bygges lavenergibyggeri. 

De vidste i Stenløse, at bestemmelserne ikke kunne håndhæves ud fra planlægningen. 

Men de turde vise vejen, og det har helt klart været en faktor, der har haft indflydelse på, at vi i dag har muligheder for at stille de krav. Man har også mulighed for at lade være. 

Pointen er, at de ambitiøse planmyndigheder bør have lov til at planlægge efter "Smart City førstepladsen". Den konkurrence er i gang og det er den på europæisk plan! 

Lad de ambitiøse byer og planmyndigheder stille krav ved renoveringsarbejder i offentlige og private områder, hvis der i øvrigt har været en lokal demokratisk genplanlægningsproces omkring kravene. 

 

Er der så en Happy ending?
Der er ingen tvivl om, at byerne står over for udfordringer. Med "Genplanlægning" søges at udvise rettidig omhu og skabe de rammebetingelser, der kan skabe udvikling, blot ved at analysere og idégenerere og planlægge ud fra eksisterende forhold.

Derfor opfordres alle beslutningstagere til at lade planlægningen blive ambitiøs, helhedsorienteret og krævende. Lykkes det, er jeg overbevist om, at genplanlægnig er en genvej til Smart Cities!


Kommentarer