Gate 21

Gate 21

Gate 21 er Månedens Medlem i juni 2014

Den grønne omstilling er vores tids vigtigste dagsorden. Gate 21 samler de stærkeste kræfter for at skabe nye innovative løsninger på klimaets udfordringer i Danmark. Løsninger til gavn for den grønne vækst - og os alle sammen.

 

Gate 21 logo

Hvem er Gate 21?
Siden sin opstart i 2009 har Gate21 arbejdet intenst med at udvikle et rum for offentlig/privat innovation. Det har vi gjort i store og små projekter sammen med de kommuner, videninstitutioner og virksomheder, der er partnere og medlemmer  i organisationen. Eksempelvis har vi i Plan C-projektet udviklet nye løsninger til bæredygtig energirenovering. Siden afslutningen af Plan C har Gate 21 haft en lang række andre projekter inden for energioptimering, transportplanlægning og innovative bygge- og renoveringsprojekter.

Hvorfor er Gate 21 medlem af InnoBYG?
Gate 21 er fokuseret på at bidrage til en samfundsudvikling - sammen med vores partnere, der fremmer den grønne omstilling med fokus på den aftagerdrevne innovation. Derfor er Gate 21 medlem af InnoBYG.

Energirenovering, offentlig efterspørgsel og grøn vækst
Blandt Gate 21s partnerkommuner er der et stort fokus på renovering af de danske folkeskoler. Folkeskolereformen og den kommende heldagsskole stiller nye krav til skolernes læringsmiljøer, funktionalitet, indeklima og arbejdsmiljø. Som samfund står vi derfor med en stor udfordring i forhold til at udvikle og gennemføre bæredygtige renoveringer af danske folkeskoler, som skal leve op til fremtidens krav.

Ud af kommunernes samlede bygningsareal på 31 millioner m2 er cirka 40 procent skoler. Folkeskolerne har et betydeligt renoveringsefterslæb, og der skal foretages kommunale investeringer for mange milliarder i renovering af skoler i det kommende årti. Hvis vi bruger denne investering til at udvikle og demonstrere nye og bæredygtige løsninger inden for energirenovering og til at skabe læringsmiljøer, der fremmer indlæringen og et godt arbejdsmiljø, kan vi som samfund være med til at skabe fundamentet for en folkeskole i verdensklasse.

En intelligent offentlig efterspørgsel på dette område kan bidrage til, at virksomhederne udvikler nye løsninger, som de kan afsætte på et stort internt marked, men som også kan eksporteres til udenlandske markeder. På den måde kan vi skabe grøn vækst med udgangspunkt i bæredygtige løsninger.

 


Kommentarer