Nye krav eller forretningsmæssige muligheder?

Nye krav eller forretningsmæssige muligheder?

Energieffektivt og bæredygtigt byggeri - nye krav eller forretningsmæssige muligheder?

Meget inden for byggeriet handler om energieffektivitet, miljø og bæredygtighed. Det er oplagt, at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur.

Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, totaløkonomi samt miljø- og arbejdsmiljøforhold under byggeprocessen.

Begreberne energieffektivitet og bæredygtighed bruges i flæng og ofte som løse og uforpligtende betegnelser. Faktum er dog, at det er både velbeskrevet og reguleret i nuværende og kommende standarder og regulativer. Der er det nye bygningsreglement, BR20, det 7. krav i det kommende byggevareregulativ, indeklimastandarder, REACH og biociddirektivet. Og så er der de nye bæredygtighedscertificeringer af bygninger.

Det stiller store krav til byggeriets parter i de kommende år, hvor der skal ske produktudvikling og innovation inden for materialer og komponenter, udførelsesprocesser, design, drift og vedligeholdsprocesser og nedrivning og bortskaffelse/genanvendelse.

Omvendt er det også en mulighed for de virksomheder, der går aktivt ind allerede nu og vender de nye udfordringer til konkurrencemæssige fordele.

InnoBYG forsøger at være samlingspunkt for erfaringsudveksling og diskussion af de nye udfordringer og muligheder og arbejder aktivt for partnerskabsdannelse og initiering af innovations og udviklingsprojekter.


Kommentarer