Papiruld Danmark

Papiruld Danmark

Papiruld Danmark er Månedens Medlem i december.

Papiruld Danmark logo

Hvem er Papiruld Danmark A/S
Papiruld Danmark A/S har siden 1989 produceret isoleringsmaterialet Papiruld ud af genbrugspapir fra overskuds- og returaviser. Hovedkontor og produktionsfaciliteter ligger i Hillerød. En stor del af Papiruld Danmarks salg sker gennem vores autoriserede isolatører. Der er i alt 41 autoriserede isolatører fordelt over hele landet, der alle er uddannede fagfolk, som har isoleringsmaskiner og udstyr til at udføre alle typer isoleringsarbejde - både nybyggeri og efterisolering.

Papiruld Danmark har en udviklingsafdeling, som hele tiden tænker i nye kreative løsninger, som kan komme byggebranchen til gode. Det har betydet, at der de seneste 3 år er kommet to nye produkter på markedet; Papiruld Hulmur og Papiruld Lyd. Papiruld Hulmur er særligt udviklet til isolering af hulmure, hvor både inder- og ydervæg er af mursten eller beton. Cellulosefibrene i Papiruld Hulmur er justeret, så man får et lettere materiale, der komprimeres bedre og pakker sig tættere i revner og sprækker. Papiruld Lyd er særligt udviklet til etageadskillelser og skillevægge, og lydisolerer op til dobbelt så godt som basisproduktet Papiruld Standard. Papiruld Danmark har desuden et såkaldt WET-spray produkt, som gør det muligt at spraye Papiruld på vandrette flader såsom fx undersiden af et gulv i en krybekælder eller på lodret væg i en skunk.

Hvorfor er Papiruld Danmark medlem af InnoBYG?
Papiruld Danmark A/S finder det utroligt relevant at være en del af InnoBYG netværket, for at blive fagligt opdateret indenfor den bæredygtige byggebranche, heriblandt byggemetoder, byggematerialer samt løsninger. Derudover har Papiruld Danmark en forventning om at skabe netværk, som giver mulighed for at etablere nye bæredygtige byggeprojekter sammen med relevante samarbejdspartnere. InnoBYG giver desuden mulighed for at deltage i forskellige udviklingsprojekter i samarbejde med diverse forskningsinstitutter, eksempelvis DBI, som giver et bedre indsigt i vores eget produkt.

Papiruld Danmark1

Hvad er Papiruld Danmark's holdning til energivenlig produktion?
Miljøhensyn er en hjørnesten i virksomheden, hvor Papiruld produceres ved meget lavt energiforbrug hvilket medfører meget lav CO2 udledning i produktionsfasen. Papiruld Danmark har siden starten i 1989 haft en målsætning om at levere en vare, der er så effektiv som overhovedet muligt. Samtidigt har det været altoverskyggende, at alt hvad vi gør, er så miljøvenligt som overhovedet mulig, og vi har stor fokus på at udlede mindst muligt CO2. Vi vil gerne minimere det såkaldte CO2 fodaftryk, vi efterlader, når vi producerer Papiruld.

Papiruld produceres af danske aviser, som trykkes med vegetabilske farver, og produktionen foregår udelukkende ved brug af miljøvenlig strøm (recs-certificeret strøm). Vi forædler avisen til et højkvalitets byggemateriale. I den proces bruges ikke meget energi. Det betyder, at den forurening - CO2 udledning - der sker, er meget lille. Desuden går det støv, der fjernes fra Papiruld ved fremstillingen, ikke til spilde, men videreforarbejdes og anvendes i industrien.

Papiruld er et genanvendeligt materiale. Papiruldsrester kan genbruges eller afleveres på genbrugspladsen som småt brandbart affald. Papiruldsposerne er produceret af PE (polyethylen) og kan ligeledes genanvendes. Papiruld kan nedgraves og komposteres. Papiruld er ikke modstandsdygtigt overfor jordbakterier, og vil derfor nedbrydes. Der kan komposteres ca. 1 liter Papiruld pr. 10 m2 jord årligt.

Læs mere om Papiruld Danmark

Papiruld Danmark2


Kommentarer