Reportage fra Building Green - del 1

Reportage fra Building Green - del 1

Min blog er en reportage i 4 dele, som tager udgangspunkt i 3 oplæg om bæredygtighed i byggeriet på Building Green, messe for bæredygtigt byggeri 12.-13. oktober 2011 i Forum, København.

1. blog tager udgangspunkt i oplægget af Lone Møller Sørensen, direktør for Byggeri & Design hos Rambøll.

Helhedsorienteret bæredygtighed hos Rambøll
Lone Møller Sørensen lagde ud med at fortælle om, hvordan man arbejder med helhedsorienteret bæredygtighed hos Rambøll.

Bæredygtigt byggeri har for længst udviklet sig fra hønsestrik til grøn business. Troen på vækst i byggeriet og økonomien generelt efter 2. verdenskrig, blev pludselig dæmpet efter oliekrisen i 70'erne og man begyndte så småt at se på, hvordan man kunne spare på ressourcerne.

De første lovgivningsmæssige svar på knapheden af olie, så man i tiltag som bilfrie søndage og et bygningsreglement, der krævede bygninger med meget små vinduer. Sidenhen er det faktisk lykkedes for Danmark at arbejde mere konstruktivt med området og have både økonomisk vækst og samtidig fald i CO2 udledningen.

Men hvorfor er det overhovedet vigtigt at snakke om bæredygtigt byggeri? Det er det bl.a. fordi 40 % af vores samlede energiforbrug går til opførelse og drift af bygninger. Lone Møller Sørensen viste eksempler på bl.a. indeklima og omhyggelig brug af dagslys i daginstitutionen Solhuset i Hørsholm. Social bæredygtighed og overvejelser omkring forsyning blev eksemplificeret ved Carlsberg. Forskellige tekniske løsninger for at optimere en bygnings bæredygtighed, som f.eks. grundvandskøling, solafskærmning & placering for Rambølls eget præmierede hovedsæde i Ørestaden.

I forbindelse med COP15 gjorde Klimakommissionen i sin rapport "Grøn Energi" (Klimakommissionen 2010) opmærksom på, at det er nødvendigt at tænke bredt, når det skal findes energibesparende tiltag og alternative energiformer. Hos Rambøll har man opbygget en model, der samler de forskellige bæredygtighedsparametre, som man kan bruge, når man skal hjælpe en bygherre med at prioritere.

Den nye regering har allerede signaleret, at den vil reducere den danske CO2 udledning i 2020 med 40 %, hvilket vil kræve mange forskellige tiltag - også på bygningsområdet. Det er vigtigt for rådgiverne at få et aktivt samspil med regeringen på dette område.

Lokal eller kollektiv energiforsyning?
Helhedsorientering gælder også energiforsyning. Det er de færreste bygninger i Danmark, der ligger isoleret. Derfor er det også vigtigt at overveje, hvornår det er relevant med lokal energiforsyning og hvornår det bedst kan betale sig at benytte sig af den kollektive infrastruktur.

I energiklasse 2020 er der beskrevet, at det er vigtigt med lokal energiforsyning. Det kunne være rart om dette blev præciseret i kommende udspil. Er det samfundsøkonomisk mest rentabelt at have produktion af vedvarende energi lokalt, tæt ved husene eller ville det give mening at lave nogle større centrale anlæg?

Det er også vigtigt at tænke på renovering af den eksisterende bygningsmasse. Det er forholdsvist lettere at opnå lavt energiforbrug i nybyggeri, men det udgør kun en lille del af den samlede bygningsmasse (man hører ofte i debatten at bygningsmassen bliver udskiftet med 1 % om året).

Der er et langt større potentiale for at reducere energiforbruget til bygninger ved at kigge på renovering. Men det er vigtigt når man snakker om energirenovering, at man udfører så meget som muligt med det samme. Da der er startomkostninger osv., er det en bedre totaløkonomisk investering end at "klatrenovere". Der mangler dog stadig forskning og udvikling på, hvordan man energirenoverer mest effektivt.

Endelig er der certificering af bæredygtighed, som de 2 næste oplæg vil komme nærmere ind på. Det er opfattelsen hos Rambøll, at certificering af bæredygtighed vil kunne være et effektivt værktøj til at kommunikere om de forskellige aspekter af bæredygtighed. En certificeringsordning vil kunne være med til at understøtte markedsmekanismerne på området.

Lone Møller Sørensen afsluttede med at understrege, at rejsen mod mere bæredygtigt byggeri er ikke slut, der er som sagt store udfordringer i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Men hvis vi får et godt samarbejde med myndighederne kan det blive til et grønt eksporteventyr for Danmark.

2. del af reportagen, og min blog nummer 2 handler om certificering af bæredygtighed og tager udgangspunkt i oplægget fra Juliane Münch, projektleder hos Drees & Sommer. Følg med her på siden.

 


Kommentarer