Vækst gennem videnspredning til virksomhederne

Vækst gennem videnspredning til virksomhederne

Byggebranchen er ikke på omgangshøjde med andre brancher, når det gælder innovation og udvikling. Vi må af hensyn til vækst og produktivitet - og global konkurrence - være meget bedre til at fremme innovation og udvikling og vise eksempler på, at vi magter at skabe en effektiv sammenhæng mellem forskning og udviklingen i byggeerhvervets virksomheder. Vi kan ikke længere undskylde os med, at de produkter, som byggebranchen frembringer, er unika og præget af meget lidt gentagelse. Det er desværre kun en del af forklaringen.  

Når det er sagt, så må vi også retfærdigvis sige, at der jo hele tiden kommer masser af nye ideer i byggebranchen. Problemet er blot, at de ofte ikke omsættes til produkter eller processer, der kan patenteres eller beskyttes og give en konkurrencefordel for den enkelte virksomhed. Det må vi have ændret på.

Byggebranchen er heller ikke ligefrem kendt for at vise evne til at gribe fat i de offentlige innovationstilbud, som eksisterer. De mange små og mellemstore virksomheder kender ganske enkelt ikke til disse tilbud. Den udfordring skal vi tage på os. 

Et godt eksempel er udviklingsprojekter hvor forsknings- og videninstitutioner arbejder sammen med byggeerhvervets virksomheder sådan som det er muligt i InnoBYG. 

Det er et eksempel på, at der sker udveksling mellem innovation og anvendelse af ny viden i virksomhederne. Men vi må nok erkende, at i langt de fleste sammenhænge, så mangler de små og mellemstore virksomheder værktøjer og samarbejdspartnere til at kunne gennemføre et struktureret udviklings- eller innovationsforløb. Og spørgsmålet er også, om branchen reelt har en virksomhedsstruktur, der kan sikre en effektiv gennemsivning af viden fra forsknings- og videninstitutionerne til anvendelse i branchen.  

Det er derfor nærliggende at foreslå, at virksomhederne får nemmere adgang til rådgivning om, hvordan de kan skaffe sig ny viden inden for de områder, som virksomheden ønsker at udvikle. En slags "videnbroker", der kan bringe forskning og udvikling i spil i virksomhederne og omsætte forskning til nye forretningsmuligheder.  Denne mulighed er faktisk etableret i InnoBYG, men vi har til gode at se den anvendt i større scala og strategisk af virksomhederne i byggebranchen. 

Noget helt andet er så, at vi ikke i dag har de rette incitamentsstrukturer for forskere ved universiteter og videninstitutioner. Der er ikke forbundet tilstrækkelig goodwill, prestige og belønning til at skabe resultater og ny viden, der kan anvendes i praksis. Hvorfor belønner vi ikke direkte de forskere, der kommunikerer deres resultater til virksomheder i erhvervslivet, så forskning i langt højere grad indgår i innovative forretningsprocesser eller fører til nye produkter? 

Som det er i dag, er succeskriteriet alene fagfællebedømmelse og optagelse af artikler i internationale forskningstidsskrifter. Vi taler altså om årtiers akademiske vaner og traditioner, som fortsat dominerer over den forskning, som bygger bro til virksomhederne. Det er ikke direkte byggeriets problem, men det kan meget vel blive en del af Danmarks problem, hvis vi ikke i højere grad belønner forskning, der gavner vækst.

 


Kommentarer