InnoBYGs 5 anbefalinger

InnoBYGs 5 anbefalinger

Sådan får vi energirenoveret Danmark!

InnoBYG har ved sin efterårskonference den 14. november 2012 udarbejdet 5 anbefalinger til, hvordan vi får gang i energirenovering i Danmark. 

Bygninger står for godt 40 % af energiforbruget i Danmark. Målsætningerne om at Danmark skal være fri af fossile energikilder i 2050 og regeringens målsætning om at el- og varmeproduktion skal være baseret på fossilfrie energikilder allerede i 2035, betyder at der skal sættes gang i energirenovering af den bestående bygningsmasse. Dels skal bygningerne bruge mindre energi og der skal arbejdes med konvertering af energiforsyningen til vedvarende energikilder - både ved decentral energiproduktion og ved omstilling af den kollektive energiforsyning. 

InnoBYGs 5 anbefalinger skal ses som et konstruktivt input til de mange overvejelser der pt. gøres i forhold til at aktivere energirenoveringsaktiviteterne i Danmark.

Download anbefalingerne i PDF

 

InnoBYGs 5 anbefalinger

 

#1 Der oprettes et Videncenter for bygningsrenovering med fokus på energi og bæredygtighed

 

 • Viden samles og stilles til rådighed for byggeerhvervets forskellige aktører og deres kunder
 • Forskning og udviklingsbehov identificeres
 • Kompetencegenererende tiltag igangsættes
 • Viden skal understøtte forretnings- og eksportmuligheder

 

#2 Totaløkonomi anvendes som bedømmelseskriterie ved offentlige udbud og indkøb

 • Totaløkonomiske betragtninger skal fremmes for at tilgodese den mest optimale løsning, ikke kun set ud fra anlægsomkostninger men også i forhold til drift- og vedligeholdsomkostninger samt forventning til udvikling i energipriser.

 

#3 Energimærkningsordningen aktiveres og opkvalificeres

 • Mærkningsordningen aktiveres i forhold til nye lånemuligheder
 • Ordningen opkvalificeres til at inddrage bygningens kvalitet i forhold til indeklima, nytteareal samt en samlet energiplan for
                   fremtidige tiltag
 • Energiplanen skal også tage højde for den fremtidige energiforsyningsform på bygningsniveau

 

#4 Statsgaranterede energilån stilles til rådighed for energirenovering

 • Lånemuligheder fastlægges på baggrund af en energiplan på bygningsniveau jf. forslag 3
 • Energilånet kan udvikles på baggrund af erfaringer og med inspiration fra den tyske låneordning.

 

#5 Prioritering af innovations- og demonstrationsprojekter inden for energirenovering

 • Forsknings, udviklings og innovationsstøttesystemet fokuserer innovations- og demonstrationsprojekter inden for energirenovering
 • Formidle det opnåelige, både inden for energibesparelser, indeklimaforbedringer og værdiforøgelse

 

Vil du vide mere om de 5 anbefalinger?
Kontakt Netværksleder Charlotte Darre, tlf.: 72 20 10 17, mail: chd@teknologisk.dk