Renover prisen - Faktaark

Renover prisen - Faktaark

PRISEN SKAL SÆTTE FOKUS PÅ RENOVERING
RENOVER prisen 2013 er en pris der uddeles af Realdania og GI. Selv
om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i
byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med
priser. Det vil Realdania og GI lave om på med RENOVER Prisen 2013.
Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien.

Med RENOVER prisen 2013 ønsker Realdania og GI at sætte fokus på
alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og at give
renovering den plads og status, den fortjener.

PRISEN BELØNNER HELE PROJEKTET
RENOVER prisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at
belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, idet den
hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er
en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt - lige fra
bygherre til rådgivere og håndværkere. Prisen har også fokus på at de
renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af
brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt
samarbejde og brugernes oplevelse.

KRITERIER TIL DE NOMINEREDE
For at et projekt kan indstilles til RENOVER prisen, skal det være
gennemført i Danmark, have stået færdigt i højst fem år før
præmieringen og være taget i brug i mindst et halvt år. RENOVER prisen
præmierer kun renoveringsprojekter og ikke historiske
restaureringsprojekter.

RENOVER prisen bliver tildelt et projekt, der scorer højt på de syv
følgende kriterier:

Eksempelværdi: RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale
til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som
gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.

Energikrav og bæredygtighed: RENOVER prisen gives til projekter,
der i konkret daglig brug leverer væsentlige energibesparelser ved hjælp af tiltag, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima samt projekter, der på anden måde bidrager til bæredygtig praksis.

Samarbejde: RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt
samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale
myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i
byggeriets praksis.

Brugskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i
praksis og vurderes positivt af brugerne.

Bidrag til omgivelser: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager
positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige
kvaliteter.

Økonomi og værdiforøgelse: RENOVER prisen gives til projekter, hvor
resultaterne - materielle som immaterielle - skaber øget værdi for
bygningens ejer.

Udførelseskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, hvor
håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt
fagligt niveau.

ALLE KAN INDSTILLE ET PROJEKT TIL PRISEN
Renoveringsprojekter er ikke kun af interesse for den branche, der
udfører dem, men også for dem, der bruger dem. RENOVER prisen
ønsker derfor at modtage indstillinger til prisen fra alle, der synes, de
kender et renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse. Projekter kan
indstilles på hjemmesiden www.renover.dk.

VINDEREN FINDES D. 5. SEPTEMBER 2013
Projekter kan indstilles frem til medio april, hvorefter et
nomineringsudvalg af fire fagpersoner vil vurdere hvilke fem projekter,
der skal nomineres til prisen. Nomineringerne offentliggøres medio juni
og herefter stemmer en valgkollegium bestående af udvalgte personer
bredt fra branchen om, hvilket projekt der skal have prisen.

Vinderprojektet offentliggøres og prisen uddeles ved en prisfest den 5.
september 2013, hvor det vindende projekt kåres.