Nyhed

  • 9. juni 2016

Åbningskonference skyder nyt videncenter for byggeaffald i gang

Et nyt videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald - VHGB - slår nu dørene op og sætter håndtering og genanvendelse af byggeaffald til debat på en åbningskonference den 23. juni 2016.

Der er udfordringer med byggeaffaldet i Danmark. Det udgør hele 30 % af alt Danmarks affald, og de store mængder affald nyttiggøres ikke godt nok. Opgaven for det nye videncenter er at hjælpe med at gøre det enklere for alle involverede parter at tage ansvar for korrekt og sikker håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet. Det skal forhindre, at miljøfarlige stoffer spreder sig i miljøet og påvirker indeklimaet i bygningerne på en uhensigtsmæssig måde - og desuden medvirke til, at flere bygge- og anlægsmaterialer bliver genanvendt eller genbrugt.

VHGB indleder sit arbejde med en stor eftermiddagskonference den 23. juni 2016, hvor byggeaffaldet sættes til debat. Ved åbningskonferencen vil der være indlæg fra Miljøstyrelsen og fra byggebranchens repræsentanter - fra en entreprenør, en rådgiver og en bygherre samt fra en kommune, der alle vil give deres syn på udfordringerne med affaldet i dag. Konferencen afsluttes med en debat, hvor deltagerne kan rejse spørgsmål, som VHGB bør se nærmere på.

VHGB er et uafhængigt og uvildigt center, der er finansieret af Miljø- og Fødevarestyrelsen, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Formand for styregruppen er Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoBYG.

Det er gratis at deltage, og der er åben tilmelding for op til 100 personer efter først-til-mølle princippet.

Man kan finde informationer om konferencen og melde sig til under "Nyheder" på VHGB's hjemmeside

Læs også invitationen til åbningskonferencen