Nyhed

  • 9. oktober 2020

160 mio. kr. til 14 nye viden- og erhvervsklynger

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter virksomhedernes adgang til innovation og viden.

I sidste uge blev Danmarks 14 nye viden- og erhvervsklynger udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Nu støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de nye klynger med 160 mio. kr., så vejen fra forskning til faktura bliver lettere for virksomhederne.

Siden 2019 har forenklingen af klyngelandskabet været et af de helt centrale mål for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Forenklingen skal give danske virksomheder endnu bedre rammer for at udvikle deres forretning. De nye klynger skal bygge bro mellem virksomheder og den nyeste forskning på danske videninstitutioner og styrke samarbejdet om innovation.  

I starten af året udpegede bestyrelsen ti styrkepositioner og to spirende erhvervs- og teknologiområder. Områderne dækker over de erhverv og brancher, der har størst betydning for dansk økonomi. Og det er inden for disse områder samt yderligere to områder, at uddannelses- og forskningsministeren netop har udpeget Danmarks nye viden- og erhvervsklynger. 

Læs hele pressemeddelelsen her