Nyhed

  • 13. februar 2020

Byggeri og anlæg er udpeget som national styrkeposition

Af Michael H. Nielsen, formand for innovationsnetværket InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri

Bygge og anlæg får en central rolle, når de regionale erhvervshuse i det kommende år skal udvikle og yde erhvervsfremme til gavn for hele det danske samfund. Erhvervsfremmebestyrelsen har nemlig udpeget bygge og anlæg som én af i alt ti såkaldte styrkepositioner, der fremover bliver omdrejningspunktet for den danske indsats for erhvervsfremme og innovation. En opgave, som alle aktørerne i innovationsnetværket InnoByg, ser frem til at bidrage til. 

De ti danske styrkepositioner kommer til at danne grundlaget, når der skal etableres ti nye erhvervsklynger. Allerede fra 1. januar 2021 skal de nye erhvervsklynger være klar til at understøtte erhvervsfremmen sammen med de regionale erhvervshuse, der er placeret rundt omkring i Danmark. Lige som de skal facilitere og sætte innovationsaktiviteter i gang i samarbejde med universiteter, professionshøjskoler og tekniske serviceinstitutter, GTS-institutterne.

Der vil blandt andet blive fokuseret på det behov, virksomhederne har for hjælp og understøttende aktiviteter inden for en række områder. Blandt andet iværksætteri, grøn omstilling og cirkulær økonomi, digitalisering, ny teknologi og internationalisering.

I strategien for erhvervsfremmeindsatsen bliver det slået fast, at bygge- og anlægsvirksomhederne, herunder også fremstillingsvirksomheder, yder et stort bidrag til samfundsøkonomien. Bliver der arbejdet mere med at øge produktiviteten, udvikle teknologien og fremme nye løsninger, kan branchen være med til at fremtidssikre en bredt funderet vækst i Danmark. 

Byggeri omfatter i denne sammenhæng hele værdikæden. Det vil sige blandt andet udførende byggevirksomheder, arkitekter, rådgivningsvirksomheder og producenter af byggematerialer. Mens anlægsområdet primært dækker transportinfrastruktur og drift og vedligehold af veje, jernbaner mv. 

Over alt inden for erhvervet bliver der fokuseret mere og mere på bæredygtighed. Det gælder ikke mindst i valget af materialer og under selve udførelsen af bygge- og anlægsopgaverne. Godt indeklima, energirenovering, energibesparelser og nedbringelse af miljøskadelige stoffer bliver prioriteret højere og højere. 

Det er meget positivt, at bygge- og anlægsbranchen har opnået status som én af de ti styrkepositioner. Det brede samarbejde i innovationsnetværket InnoBYG har spillet en afgørende rolle i forhold til at placere byggeri og anlæg centralt. Og parterne bag InnoBYG, organisationerne, universiteterne og GTS-institutterne, går nu i gang med at forberede buddet på den nationale Erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg, der skal være klar til januar. 

I det arbejde vil bygge- og anlægsvirksomhederne blive helt centrale. Aktiviteterne skal nemlig tage afsæt i, hvordan virksomhederne kan byde ind med løsninger på samfunds store udfordringer som for eksempel den grønne omstilling og bæredygtighed.

InnoBYGs styregruppe består bl.a. af brancheorganisationer og videnpartnere.

Brancheorganisationer:
BAT-kartellet
Bygherreforeningen
Dansk Byggeri (formandskab)
Danske Arkitektvirksomheder
DI Byg
Foreningen for Rådgivende Ingeniører
Gate 21
SMVdanmark
Tekniq

Viden partnere:
Arkitektskolen i Aarhus
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Ingeniørhøjskolen Aarhus v/Aarhus Universitet
Kunstakademiets Arkitektskole
Statens Byggeforskningsinstitut/AAU
Syddansk Universitet
Teknologisk Institut
VIA University College