Nyhed

  • 10. februar 2016

Byggeriet har svar på centrale samfundsudfordringer

Vi opholder os 90 procent af vores liv i bygninger. 40 procent af den energi vi bruger benyttes i relation til bygninger og 30 procent af alt affald kommer fra opførelse eller nedbrydning af bygninger. Byggeerhvervet har således nøglen til centrale samfundsudfordringer. Det er vel også indlysende, at vi skal finde svar på disse udfordringer ved at tænke i bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor skal vi udvikle konkrete bud på byggeerhvervets bidrag til mere bæredygtige løsninger
- og det er branchen i fuld gang med.

Læs resten af indlægget af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri