Invitation

  • 3. februar 2017

Bygningers rolle i den grønne omstilling

Det er fra politisk side vedtaget, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Det er et mål, der skal nås omkostningseffektivt ved både udbygning med vedvarende energi og energieffektivisering. I den forbindelse er det ikke til at komme uden om, at bygninger vil spille en central rolle.

Potentialerne for energieffektivisering af vores bygninger er der, udfordringen er at få aktiveret dem. Dette er et at de emner, Dansk Folkeparti og Dansk Byggeri inviterer til debat om på Christiansborg den 28. februar 2017.

Til debatten lanceres Dansk Byggeris Energianalyse 2017, og du vil kunne høre mere om en række centrale eksperter og politikeres holdninger til bygningers rolle i den grønne omstilling.

Læs mere her