Nyhed

  • 27. november 2017

Cirkulær succes

Den 13. november inviterede InnoBYG og Teknologisk Institut, i samarbejde med InnoMT og Innovationsnetværk Femern Bælt, til konference om cirkulært kvalitetsbyggeri. Her så vi på behovet for at sikre en højere grad af kvalitet og dokumentation samt sporbarhed, når der arbejdes med at genbruge og genanvende ressourcer. 

Tonen blev slået an af Connie Hedegaard, forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark, senest som Minister for FN's klimakonference i København i 2009, der afgav sit bud på, hvordan omstillingen til den cirkulære dagsorden kan blive en succes i Danmark. Dernæst kunne konferencens deltagere nyde godt af spændende oplæg fra bland andet Teknologisk Institut, RGS Nordic, Grundejernes Investeringsfond samt Miljøstyrrelsen, før de blev delt op i mindre grupper, hvor mere specifikke temaer blev diskuteret. Dagens sluttede af med gunstig debat, hvor der blev rejst mange interessante spørgsmål fra konferencens deltagere, som kan ligge til grund for det videre arbejde med den cirkulære omstilling.

Se eller gense dagens oplæg her.

B

Billede: Connie Hedegaard holder sin åbningstale.