Nyhed

  • 8. juni 2020

Data skal sikre genanvendelse af plast fra byggeriet

Begrænset viden om plastaffald i byggeriet er en stopklods for bedre genanvendelse, selvom potentialet er stort. Bedre datagrundlag skal hjælpe med at nedbryde de markedsmæssige barrierer og skabe et incitament for entreprenørerne.

Plastaffald udgør en vigtig andel af affaldet i bygge- og anlægsbranchen. Faktisk stammer cirka en tredjedel, af de over 100.000 tons plastaffald, der bliver indsamlet i Danmark om året fra bygge- og anlægsbranchen.

Tidligere beregninger og estimeringer peger dog på, at det kun er cirka 17 procent af plastaffald fra byggebranchen, der indsamles som plast til genanvendelse. Men tallene er behæftet med usikkerhed, da der er begrænset viden om de typer af plast, der anvendes i branchen, mængderne og håndteringen af dem. Derfor har et projekt i InnoBYG, sat sig for at forbedre datagrundlaget om plast på byggepladser, hvilket skal bidrage til at lave et beslutningsværktøj, som skal hjælpe entreprenøren med at udsortere plastaffald.

- I bygge- og anlægsbranchen anvendes plast som produkter, der bliver indbygget og dermed bliver i bygningerne indtil de skal renoveres eller rives ned. Samtidig ankommer mange produkter til byggepladsen i plastemballage eller benyttes på selve pladsen, for eksempel til afspærring, afdækning eller køreunderlag, forklarer Rikke Juel Lyng fra Teknologisk Institut, som er projektleder på projektet om den cirkulære byggeplads.

Det betyder i praksis, at der er rigtig meget plast på en byggeplads, både i forbindelse med en eventuel nedrivning, en renovering eller et nybyggeri.

- I projektet ser vi på potentialerne for genanvendelse af al den plast, som ankommer til byggepladsen. Vi har J. Jensen med i projektet, og de skal blandt andet køre et forløb på deres byggepladser, for at undersøge hvad der skal til for at fremme sortering af plastaffald, siger Rikke Juel Lyng.

Læs hele projektartiklen i Dagens Byggeri