Invitation

  • 7. november 2018

Det nye BR, de nye Almindelige Betingelser og den nye udbudslov

I samarbejde med Innovationsnetværk Femern Bælt og INNOBA, inviterer InnoBYG til tre gå hjem-møder med fokus på forretningsudvikling. De tre møder afholdes på Comwell i Køge i løbet af november og december 2018.

Målgruppen for mødet er leverandører til bygge- og anlægssektoren - sælgere og produktudviklere, der leverer nyskabende og innovative produkter, samt rådgivere, entreprenører og arkitekter.


Den 15. november 2018 fra kl. 15.30-18.00 - kaffe og registrering fra kl. 15
Bygningsreglementet - krav og muligheder

Er det muligt at lave spændende attraktive bygninger, der kan leve op til de skrappe krav der findes inden for lavenergibyggeri. Det korte svar er ”ja”. Til dette arrangement bliver du introduceret for de gældende og kommende krav i forhold til Bygningsreglementet (BR18 og BR20). Endvidere bliver du præsenteret for spændende byggerier, der lever op til kravene i henhold til BR20.

Formålet med arrangementet er inspirere deltagerne til at se mulighederne fremfor begrænsningerne med anvendelse af de nye krav til Bygningsreglementet. Det gælder både på bygnings- og komponentniveau. Der snakkes primært nybyggede boliger, men en del viden vil uden videre kunne henføres til andre bygningstyper, eksempelvis erhvervsbyggeri.

Du vil også blive præsenteret for, hvilke fremtidige krav, der må forventes at komme af inden for byggebranchen. Har vi nået grænsen for, hvilke energikrav, der stilles til bygninger og inden for hvilke områder kan man forvente skærpelser i fremtiden? Hør om status med bæredygtighed, indeklima og automatik i byggerier og bliv klædt på til fremtiden.

Se program og tilmeld dig her


Den 27. november 2018 fra kl. 15.30-18.00 - kaffe og registrering fra kl. 15
Den nye udbudslov

Vejen til succesfulde erfaringer med at byde på offentlige udbud er ofte brolagt med flere nederlag end sejre – især hvis man ønsker at sælge nyskabende og innovative løsninger til de offentlige kunder. Dette arrangement tydeliggør, hvad den nye udbudslov betyder for dine forretningsmuligheder, og hvilke muligheder den skaber for mere tætte udviklingspartnerskaber med de offentlige udbydere.

Formålet med mødet er at give et indblik i de nye måder, offentlige kunder er begyndt at købe ind på inden for innovative løsninger og udviklingsprojekter. Samtidig bliver du klædt på til at udnytte muligheden for at komme tættere på det offentlige marked med nyskabende løsninger.

Via inspirationsindlæg samt præsentation af cases bliver du klogere på, hvad dine kunder tænker om indkøb af innovative løsninger, men især også, hvilke greb du har som virksomhed, der kan gøre dig mere interessant end dine konkurrenter. I sidste ende handler det om, at du bliver bedre til at levere det, der bliver efterspurgt og dermed vinder udbuddet. 

Se program og tilmeld dig her


Den 12. december 2018 fra kl. 15.30-18.00 - kaffe og registrering fra kl. 15
De nye Almindelige Betingelser - AB18, ABR18, ABT18

Hvordan kommer det til at påvirke din virksomhed, at der er forhandlet nye Almindelige Betingelser?

Dette arrangement sætter fokus på de nye betingelser, den overordnede struktur gennemgås og holdes i oversigtsform op i mod AB92, ABR 89 og ABT 93.

Der er stadigt stigende fokus på risikostyring i aftaleindgåelserne, der kan vende op og ned på en sags økonomi, ikke mindst såfremt én eller flere parter ikke før underskrift på kontrakten har kalkuleret risikoen.

Indsigt i aftalegrundlaget og kendskab til betingelserne for udførelsen af entreprisen har altid været centralt, men med den øgede kompleksitet i byggerierne stilles der stigende krav til byggeriet parter.

Formålet med arrangementet er at skabe opmærksomhed på de nye Almindelige Betingelser med særligt fokus på nyskabelserne i betingelserne.

Der kommer et højaktuelt indlæg om MgO-sagerne. Med udgangspunkt i den seneste offentliggjorte MgO-sag udredes det billede der tegner sig og mulighed for risikostyring i forhold til lignende kommende situationer bliver gennemgået.

Se program og tilmeld dig her