Pressemeddelelse

  • 24. april 2019

Digitalt byggeri – next level

Temamøde sætter fokus på hvorledes byggebranchen kan styrke anvendelsen af digitale arbejdsmetoder. BLOXHUB, InnoBYG – BUILD 4.0, MOLIO og Dansk Byggeri inviterer den 7. maj  2019 til temamøde om digitalt byggeri. 

Med afsæt i transport-, bygnings- og boligministerens udspil til ny strategi for det digitale byggeri samler vi interessenter, der vil være med til at løfte byggeriets digitale samarbejde og gerne tage forpligtende ejerskab på initiativer, der kan understøtte den videre udvikling.

Strategi for det digitale byggeri kan være et fint afsæt for nye initiativer og etablering af et mere forpligtende og  handlingsorienteret samarbejde i branchen. Men hvordan omsætter vi strategien til handling, der reelt flytter digitaliseringsniveauet? Og hvordan løfter vi anvendelsen af digitale arbejdsmetoder til et højere niveau samt sikre anvendelse af data på tværs af byggeriets mange forskellige aktører? Det er spørgsmål vi sætter til debat og søger svar på ved temamødet forklarer Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, der er én af initiativtagerne til temamødet

Fokus på værdiskabende digitalisering
Vi skal videre med digitaliseringen. I begyndelsen af nullerne blev der udviklet en strategi for digitalt byggeri, der blev udmøntet vi bekendtgørelser, der pålagde offentlige bygherrer at efterspørge digitale arbejdsmetoder når de bygger. Og der blev udviklet et omfattende brancheinitiativ med fælles rammer for klassifikation og egenskabsdata forklarer Michael H. Nielsen. 

Der blev sat en udvikling i gang. Aktørerne kastede sig over systemløsninger der optimerede deres del af produktionen, uden skelen til hvad der er hensigtsmæssigt for de andre aktører i byggeriet. Suboptimering i stedet for at gå efter hvad der ”spiller” alle, der deltager i et byggeprojekt bedre har været det dominerende i den digitale udvikling og det fokus er vi nødt til at gøre op med forklarer Michael H. Nielsen. 

Den nye strategi skal gerne omsættes til en række konkrete handlinger for at den rykker branchen. Og der skal  fokus på hvorledes data om bygninger  kan udnyttes effektivt på tværs af byggeriets forskellige aktører fra arkitekten, ingeniøren til tømreren på byggepladsen. Skal strategien reelt flytte noget så er det vigtigt at branchen på tværs af værdikæden tager del i udmøntningen og ejerskab på de nødvendige handlingsplaner  der skal udfolde potentialerne slutter Michael H. Nielsen. 

Om den nye strategi for digitalt byggeri
Den nye strategi består af 18 initiativer fordelt på fem overordnede indsatsområder:  

  • Bedre udnyttelse af digitale værktøjer 
  • Åbne formater og fælles standarder  
  • Bedre udnyttelse af data 
  • Digitale kompetencer til hele værdikæden 
  • Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

 

Om temamødet: Digitalt byggeri – next level
Temamødet afholdes tirsdag den 7. maj 2019, kl 14.00 til 16.30

Sted: BLOXHUB, Fæstningens Materialgård i København.

Læs mere og tilmeld dig her