Nyhed

  • 29. april 2016

Er du interesseret i genanvendelse af byggematerialer?

InnoBYG projektet om "Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet" har udgivet to spændende publikationer:

Et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden.

Se publikationerne på Issuu:

Idékataloget

Materialeatlasset