Nyhed

  • 24. august 2020

Få tilskud til grøn digital omstilling hos SMV:DIGITAL

Mandag den 7. september kl. 9.00 åbner SMV: Digitals grønne tilskudspulje i SMV:DIGITAL.

Her kan virksomheder ansøge om 25.000 kr. eller 100.000 kr. til private rådgivningsforløb inden for områder, hvor digitalisering og anvendelse af teknologi og data vurderes at kunne bidrage til en grøn omstilling. For tilskud á 25.000 kr. følger indledningsvist en deltagelse i et webinar om grøn og digital omstilling, hvor virksomhederne kan få inspiration og sparring om deres grønne projekt. 

Voucheren udgøres af et tilskud på hhv. 25 og 100.000 kr., som virksomheder kan benytte til køb af rådgivningsydelser. 

Nærmere om kravene, link til ansøgningsskemaer mm. findes her:

  • 25.000 kr. Voucher til grøn digital omstilling:  se mere her
  • 100.000 kr. Voucher til grøn digital omstilling:  se mere her 

Videocases til inspiration: her