Nyhed

  • 7. november 2018

Gæsteblog fra VHGB

Virksomhederne skal stå i centrum og være driveren, når det gælder omstillingen til den cirkulære økonomi og dermed til bedre anvendelse af vores ressourcer samt forebyggelse af affald. Samtidig efterlyser branchen viden og vejledning.

Byggeaffald udgør en tredjedel af Danmarks affald. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at genbruge og genanvende byggeaffald, hvis vi skal lykkes med at skabe en cirkulær økonomi og udnytte de store markedsmuligheder. Men byggeaffald er et komplekst område, og både bygherrer, de udførende i branchen og kommunerne peger på behovet for øget fokus på byggeaffald samt behov for vejledning om reglerne. I praksis er det svært at holde styr på ansvarsfordelingen mellem de forskellige målgrupper, og forskelle i håndhævelsen af regler giver usikkerhed. 

Læs hele gæstebloggen af centerleder Anke Oberender, VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald)