Nyhed

  • 11. november 2019

Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri - Roadmap mod 2030

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Der anvendes 17 mia. ton cementbaserede materialer globalt set og der findes ikke alternativer til cement og beton, for at imødekomme fremtidens globale behov for boliger og infrastruktur. Forbruget forventes at stige ganske betragteligt pga. det store behov for boliger og infrastruktur i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika.

Samtidig står cement- og betonindustrien i dag for ca. 8 procent af den samlede globale udledning af CO2, og det er strengt nødvendigt, at det stigende globale behov for cement- og beton afkobles fra CO2-udledningen. Der skal således findes nye design-, produktions- og udførelsesmetoder, som kan medvirke til en mere optimal brug af cement og beton og dermed et markant lavere CO2-aftryk.

Der er allerede identificeret en lang række løsninger, som kan være med til at indfri målsætningen for Bæredygtig Beton Initiativet. Nogle løsninger ligger lige for og kan med en mindre indsats implementeres i byggeriet – andre kræver yderligere forskning og udvikling for til sidst at kunne markedsmodnes og gøres klar til anvendelse.

Danmark har en lang og solid erfaring med at bygge i beton – og bygge bæredygtigt med beton. Danmark har de seneste 30 år været et af foregangslandene globalt set i forhold til at udvikle og implementere bæredygtige løsninger i betonbyggeriet. Danmark skal tage internationalt lederskab i den grønne omstilling. Vi kan ikke alene bidrage markant til nedbringelsen af CO2-udledningen i Danmark, vi kan også være det foregangsland som viser vejen og eksporterer de bæredygtige løsninger for betonbyggeriet. I dag forbrug ses op mod 80 procent af verdens globale cementproduktion i de store udviklingslande.

Teknologisk Institut og Rambøll udarbejdede i 2018 en rap port for Dansk Beton med anbefalinger til bæredygtig brug af beton. Der har været afholdt et dagsseminar for 70 personer fra hele byggeriets værdikæde om emnet, og der har været flere debatter om emnet på Building Green i København og Aarhus. De tiltag har dokumenteret, at der både findes teknisk grundlag og opbakning i byggebranchen til at igangsætte Bæredygtig Beton Initiativet.

Bæredygtig Beton Initiativet er inspireret af lignende initiativer i Norge og Sverige, hvor brede partnerskaber i bygge- og betonbranchen arbejder sammen mod meget ambitiøse målsætninger om at reducere CO2-aftrykket fra betonbyggeri.

Netværksgruppen for Bæredygtig Beton Initiativ faciliteres via InnoBYG - læs mere om netværksgruppen her og se Roadmap for halvering af CO2-udledning for betonbyggeri her