Nyhed

  • 8. marts 2018

Idekatalog fra DfD projektet er lanceret

Vores spireprojekt om Design for Disassembly er ved at runde af og som en del af deres projektresultater, har de netop lanceret et Idekatalog.

Kataloget samler materialet fra anden fase af InnoSpire-projektet, der har været udformet som et intenst innovationsforløb, hvor vidensinstitutioner og erhvervsvirksomheder i fællesskab har udviklet konkrete designstrategier. Strategierne indarbejder design for adskillelses tænkning og løsninger i det industrialiserede byggeri. 

Strategierne i idékataloget spænder derfor over en bred vifte af problematikker fra behovet for nye standarder i byggeriet, der sikrer, at elementer kan genbruges direkte, til en diskussion af brugerens muligheder for at påvirke deres egen bolig og endelig vores fælles kulturarvs betydning for de løsninger, som vi vælger. På den måde spejler strategierne den kompleksitet, som en omlægning af byggeriet til et cirkulært flow af ressourcer rummer. Kataloget giver derfor ikke noget entydigt svar på, hvordan vi løser de problemer, som vi står overfor. Derimod peger det på en række ideer til, hvordan vi kan løse forskellige delproblematikker indenfor det komplekse felt. Herved opbygger kataloget en fælles viden, som kan danne inspiration for den fremtidige udvikling indenfor byggeriet. 

Idékataloget er publiceret digitalt, og du finder det her