Nyhed

  • 15. december 2017

Info om virksomhedsoplysninger under Persondataforordningen

Info fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU)

Forsknings- og innovationspolitik er under konstant udvikling i Danmark og i resten af verden. En af de væsentlige forudsætninger for, at Danmark kan løfte og udvikle de vigtigste forsknings- og innovationspolitiske opgaver, er, at vi er i stand til at dokumentere indsatsen og resultaterne. Dette kan vi blandt andet gøre ved brug af data fra Danmarks Statistik.

Imidlertid er Danmarks Statistiks data langt fra detaljerede nok til at understøtte analysebehovene. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU), etableret en bevillingsdatabase, InnovationDanmarkdatabasen, som samler og harmoniserer bevillingsdata fra de danske forsknings - og innovationspolitiske instrumenter under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Databasen administreres af SFU og anvendes til evalueringer og effektmålinger af det offentlige forsknings- og innovationsfremmesystem.

Innovationsnetværkene er blandt bidragsyderne til InnovationDanmark databasen, idet Innovationsnetværkenes lister over dedikerede virksomheder, som årligt indsendes til SIU, videregives til SFU.  Innovationsnetværkenes bidrag er væsentlige for, at databasens formål kan opfyldes.

Læs mere her