Jobopslag

  • 15. oktober 2020

Jobopslag - Er du den nye direktør i Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg?

Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg søger en CEO, der med dokumenteret indsigt i og forståelse af bygge- og anlægsbranchens udviklingspotentialer vil stå i spidsen for branchens innovation og erhvervsudvikling. 

Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg, der etableres i efteråret 2020 som led i den nye nationale erhvervsfremmestrategi, søger en CEO, der i samspil med bestyrelsen vil være med til at etablere erhvervsklyngen og sætte tydelig retning for klyngens aktiviteter inden for innovation og erhvervsfremme. Klyngen vil understøtte den grønne omstilling i Danmark og fremme danske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft indenfor bæredygtigt byggeri, med særligt fokus på cirkulær økonomi, digitalisering og smart city løsninger.

Som CEO får du i samspil med bestyrelsen ansvaret for at udarbejde strategi- og handlingsplaner, der skal sikre et innovativt økosystem for udvikling af bygge- og anlægsbranchens virksomheder. Du får ansvaret for økonomi og skal succesfuldt integrere de medarbejdere, der kommer fra de indfusionerede organisationer samt tillige ansætte nye medarbejdere, der sammen med dig skal sikre realisering af vision og mission for erhvervsklyngen.

Det forventes, at du har en bred indsigt i bygge- og anlægsbranchen, herunder centrale dagsordner som fx grøn omstilling, digitalisering og smart building/smart city samt forstår og er engageret i, hvor bygge- og anlægsbranchen bevæger sig hen både nationalt og internationalt.

Som CEO for erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg bliver du en central og aktiv del af dialogen i branchen, både i Danmark og internationalt: Du evner at samarbejde med en lang række vidt forskellige interessenter og har dokumenteret gennemslagskraft og kan forestå en succesfuld integration af de organisationer, som indgår ved etablering af erhvervsklyngen.

Du får ansvaret for, at organisationen udvikles i henhold til de med bestyrelsen aftalte strategi- og handlingsplaner, og du har ansvaret for at initiere og gennemføre innovationsprojekter på højt niveau. Innovationsaktiviteterne gennemføres i samarbejde med universiteter, GTS-institutter og i tæt samspil med branchens virksomheder samt relevante investorer.

Det er et væsentligt succesmål, at klyngens innovationsaktiviteter omsættes til og understøtter erhvervsfremme og -udvikling af bygge- og anlægsbranchens virksomheder. At sikre et frugtbart og resultatorienteret samspil omkring innovation og erhvervsudvikling er helt centralt. Ikke mindst at skabe resultater og levere viden, der opleves attraktivt for branchens virksomheder, er væsentligt, idet skabelse af arbejdspladser og en konkurrencedygtig industri, der leverer løsninger på centrale samfundsudfordringer, er et succeskriterie for klyngen. Du kan dokumentere erfaring med presse- og mediehåndtering samt er vant til at gå foran og skabe engagement og commitment omkring klyngens aktiviteter og initiativer.

Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi forventer, at du har et vist akademisk niveau og kan dokumentere erfaringer med ledelse, herunder relationsledelse og distanceledelse i forhold til erhvervsklynges tre lokationer i Albertslund, Odense og Aalborg. Herudover forventer, vi at du mestrer forretningsudvikling, økonomistyring og projektadministration samt har dokumenterede erfaringer med fundraising. Ligeledes forventes det, at du er fortrolig med at arbejde i et politisk miljø med forskellige interesser.

Vi ser gerne, at du har følgende færdigheder:

  • Dokumenteret erfaring fra direktionsniveau, herunder samarbejde med bestyrelse og formandskab.
  • Gode erfaringer og dokumenterede resultater med ledelse af ledere samt evner at skabe engagement og sætte retning for klyngens arbejde.
  • Erfaring med projektledelse og økonomistyring, herunder projektøkonomi.
  • Erfaring med fundraising både i forhold til virksomheder, fonde og offentlige finansieringsmuligheder.
  • Erfaring med videnformidling og videndeling i en branche med mange og forskellige virksomheder og aktører.
  • Erfaring med at arbejde med politiske systemer og universitetsverdenen.
  • Gode evner til at skabe og vedligeholde relationer og netværke på tværs af organisationer og institutioner.

Vi tilbyder
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Arbejdssted vil være med udgangspunkt fra erhvervsklyngens kontorer i Albertslund samt med aktiviteter på kontoradresserne i Odense og Aalborg. Der må således påregnes nogen rejseaktivitet nationalt.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte formand for styregruppen, underdirektør Michael H. Nielsen på 2028 5264, der sammen med erhvervsklyngens formandsskab forestår ansættelsen.

Du sender din ansøgning via ansøgningslinket. Chefkonsulent i DI-HR, Inge Trier, faciliterer processen og kan kontaktes herom på itr@di.dk.

Ansøgningsfristen er 2. november.

Om erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg
Erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg vil være den samlende platform for aktørerne i den danske bygge- og anlægssektors værdikæde. Erhvervsklyngen etableres via en fusion af bygge- og anlægsaktiviteterne i Gate 21, BygFyn og NBE i Nordjylland, innovationsnetværkene InnoByg og Smart City Cluster samt med et strategisk samarbejde med BLOXHUB. Erhvervsklyngen bliver en central aktør for innovation og erhvervsfremme i bygge- og anlægssektoren. Klyngen vil understøtte den grønne omstilling med fokus på digitalisering og bæredygtigt byggeri, og vil gennem udbredelse af bæredygtige, ressourceeffektive klima- og energirigtige løsninger levere svar på centrale samfundsudfordringer samt sikre, at danske virksomheder kan gøre sig gældende på de internationale markeder.

Byggeri og anlæg i Danmark omfatter 200.000 fuldtidsårsværk, hvortil kommer beskæftigelsen hos producenter, importører og leverandører af byggevarer. Byggeriet bidrager med 5,2 % af den samlede danske vareeksport og 12,4 % af den samlede danske eksport af tjenesteydelser.

Søg stillingen her