Nyhed

  • 7. marts 2016

MUDP 2016

I dag åbner MUDP for nye ansøgninger for 2016, og der er 100 mio. kroner at søge om.

MUDP står for: Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program. MUDP er et program i Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Der uddeles i 2016 midler indenfor 3 puljer:

- ca. 50 mio. kr. til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

- op til 30 mio. kr. til udviklings, test og demonstrationsprojekter med fokus på små og store virksomheder (alm. runde)

- ca. 19,5 mio. kr. til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse (Grøn innovationspulje)

Læs mere om hvad der kan søges til samt ansøgningsfrister

Find ansøgningsmateriale for de forskellige projekttyper

MUDP programmet blev oprettet i 2008 og har støttet i alt 401 projekter med ca. 466 millioner kroner. Ifølge en ekstern evaluering fra 2013 fører MUDP-projekter ofte til nye patenter, nye arbejdspladser og øget eksport.