Nyhed

  • 4. april 2019

Mursten med stærk cementholdig mørtel skal genanvendes

Ny metode skal gøre det muligt at genanvende murværk opført med cementholdige mørtler, så disse kan anvendes til andet end vejfyld. Udover at bidrage positivt til den cirkulære økonomi og spare på jomfruelige materialer, vil de genanvendte mursten kun anvende 50 % af det energiforbrug, som bruges ved fremstilling af nye sten.

Teknologisk Institut og Bachmanns Teglværk arbejder på at udvikle en ny metode til at adskille murværk opført med cementholdige mørtler. Det skønnes, at der bliver produceret ca. 400.000 tons murværksaffald i Danmark årligt og en stor del nedknuses og bruges som vejfyld.

Direkte genbrug af mursten er i dag muligt for murværk opført med svage kalkmørtler. Her er det muligt mekanisk at adskille murværket og rense stenene for mørtelrester, og så kan de rensede sten genanvendes. Kalkmørtler blev typisk anvendt i Danmark frem til ca. 1955, hvorefter det blev almindeligt at tilsætte cement til opmuringsmørtler. Ifølge Mette Stubager Moesgaard fra Teknologisk Institut, er det en udfordring, når man ønsker at genanvende murstenene.

- De cementholdige mørtler har markant højere styrke end rene kalkmørtler og derfor er det som tommelfingerregel ikke muligt at genbruge rensede sten fra murværk opført efter 1955. Men med den nye metode, kan de mange sten i vores bygninger, som er opført med cementholdige mørtler, bruges meget bedre, hvilket er en klar gevinst, da vi vil kunne genanvende langt flere hele mursten til både renovering og opførelse af nye bygninger, forklarer Mette Stubager Moesgaard.

Læs hele artiklen i Bygge- og Anlægsavisen