Nyhed

  • 16. juni 2020

Ny erhvervsklynge er snart klar til at hjælpe byggebranchens virksomheder

Erhvervsfremmeindsatsen skal gentænkes og være tættere på virksomhederne, så det er nemt at få hjælp til at omsætte forskning til forretning eller udvikle virksomheden i fx en mere grøn eller international retning. En række institutioner i bygge- og anlægsbranchen er gået sammen og har afgivet et bud på at stå for erhvervsklyngen for Bygge og Anlæg.

Netværksaktiviteter, matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner og sparringsforløb er bare nogle af de ting, som en ny erhvervsklynge fremover vil tilbyde bygge- og anlægsbranchens virksomheder.

En generel effektivisering af det danske erhvervsfremme- og innovationssystem betyder, at ti såkaldte erhvervsklynger inden for forskellige brancheområder i fremtiden skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle deres varer og ydelser til fremtidens marked – nationalt som internationalt. Bygge- og anlægsbranchen får sin egen klynge.

– Her kan virksomheder fx få hjælp til at udvikle forretningen eller komme i kontakt med forskere inden for deres område. Erhvervsklyngen skal arbejde med udgangspunkt i virksomhedernes behov og i tæt samarbejde med videninstitutioner, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

De to innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark samt tre regionale klyngeorganisationer; Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark i Aalborg, BYG FYN i Odense og Gate 21 i Albertslund har sammen med BLOXHUB i København, som strategisk partner i forhold til den internationale del, budt på at etablere erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg.

– Erhvervsklyngen skal blandt andet styrke adgangen til international viden og innovationssamarbejde og styrke den eksportorienterede del af branchen. Hjælpen skal findes i nærheden af virksomhederne, og derfor er jeg glad for, at der er en regional forankring i Aalborg, Odense, Albertslund og København. Det vil forhåbentlig gøre det nemmere for flere virksomheder at bruge erhvervsklyngens tilbud, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Og der er masser at tage fat på. Grøn omstilling og bæredygtighed, klimatilpasning og –sikring, digitalisering og automatisering, en ressourceeffektiv og brugervenlig drift er nogle af de megatrends, som Dansk Byggeri peger på, at bygge- og anlægsbranchen skal levere løsninger inden for. Hertil kommer udvikling af smarte byer og intelligente bygninger, der fx spiller sammen med energi- og forsyningssystemet.

– Der skal udvikles løsninger der kan benyttes på det danske hjemmemarked, men det er lige så vigtigt, at branchen forstår at udnytte Danmark som udstillingsvindue, når løsninger, der har vist deres værd, skal afsættes globalt. Jeg kan kun anbefale virksomhederne at holde øje med erhvervsklyngens mange tilbud, hvis myndighederne giver dem lov til at åbne 1. januar 2021, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Kontakt
Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, telefon 20 28 52 64
Pressekonsulent i Dansk Byggeri Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65

Fakta
Bag erhvervsklyngen for Byggeri og Anlæg står videninstitutionerne: Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Syddansk Universitet, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, VIA University College, University College Lillebælt, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Teknologisk Institut.

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag erhvervsklyngen: Dansk Byggeri, DI BYG, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, BAT-Kartellet, SMV Danmark og Tekniq.

Bygge- og anlægsbranchen har stor indflydelse på samfundsøkonomien. Der er 6.200 milliarder kroner bundet i bygninger og anlæg og branchen beskæftiger cirka 200.000 fuldtidsårsværk, svarende til seks procent af alle beskæftigede.

Byggeriets omsætning udgør knap 250 milliarder kroner og udgør dermed ca. syv procent af den samlede danske økonomi. Byggeriets samlede eksport udgør seks procent af den totale danske eksport. Arkitekter, rådgivende ingeniører samt leverandører til byggeriet (fx materialeleverandører og øvrige rådgivere) står tilsammen for henholdsvis 5,2 procent og 12,4 procent af Danmarks vare- og tjenesteeksport, og er i europæisk top fem målt på konkurrenceevne.