Nyhed

  • 14. maj 2019

Ny netværksgruppe om FN's verdensmål

Hvordan kan bygherrer, tegnestuer og vidensinstitutioner konkret arbejde med FN’s 17 verdensmål? Det skal et nyt fagligt netværk i byggeriet afdække. Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilliger 400.000 kr. til projektet.

Det nye netværk er forankret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK, hvor det ledes af professor Anne Beim, Institut for Bygningskunst & Teknologi. Netværket har netop fået en bevilling på 400.000 kr. fra Innovationsnetværket InnoByg, som hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.  Rektor Lene Dammand Lund siger:  

- Vi glæder os meget over, at netværket bliver forankret på KADK. Det ligger i naturlig forlængelse af vores flerårige arbejde med FN’s verdensmål. Videndeling inden for byggeriet er afgørende for fremtidens bæredygtige løsninger, ikke mindst i forhold til at tænke verdensmålene ind i en holistisk sammenhæng – og det er det, der skal til, hvis vi skal nå dem i tide. 

Fælles viden og erfaringer
Ved at samles i et neutralt netværksrum får bygherrer, rådgivervirksomheder og vidensinstitutioner mulighed for at opbygge fælles viden og udveksle konkrete erfaringer med verdensmålene – for efterfølgende at kunne indarbejde dem i byggeriet. Hvordan tager man f.eks. både højde for verdensmålene og de udfordringer bygherrer og rådgivervirksomheder i praksis står over for, når man stiller krav til et nyt byggeri? Og hvordan kan bygherrer, rådgivervirksomheder og byggeriets øvrige parter samarbejde bedst muligt om at bygge bæredygtigt og samfundsmæssigt forsvarligt? 

Det er spørgsmål som disse, netværket gennem debat og møder skal søge at finde svar på – svar som skal gøre det muligt at navigere i verdensmålene med kritisk sans. 

Afsæt for udvikling i byggebranchen
- FN’s 17 verdensmål har skabt en ny global dagsorden, som også vil få store konsekvenser for arkitekturen og den måde vi bygger på, siger professor Anne Beim, som står i spidsen for det nye netværk. 

- Verdensmålene er kendetegnet ved, at der er mange, og de er ret forskellige. Ydermere er de krævende at forstå og omsætte, og byggeriets parter skal derfor blive klogere på, hvordan vi sammen kan udvikle byggebranchen i forhold til verdensmålene. Det nye netværk skal skabe et kritisk overblik og afsæt for en kvalificeret efterspørgsel, som kan sætte skub i denne udvikling. Vi glæder os til at medvirke i udviklingen af indholdet til gavn for branchen, samfundet og en helhedsforståelse af arkitekturen. 

Parterne i netværket er KADK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder.

Læs artiklen i Byggeri + Arkitektur

Læs mere om netværksgruppen og meld dig ind her