Nyhed

  • 26. februar 2020

Potentialet for genanvendelse er stort

Et InnoBYG projekt ledet af Teknologisk Institut ser på udfordringer, muligheder og løsninger, som kan rykke på branchen.

Den cirkulære tankegang har for alvor ramt byggebranchen. Men potentialet for at øge anvendelsen af sekundære råstoffer er også stort i anlægs- og landskabsprojekter.

Sammen med GHB Landskabsarkitekter, Malmos, Norrecco og Out of Office Architecture har Teknologisk Institut sat fokus på, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan recirkuleres i anlægs- og landskabsarbejder. Samarbejdsprojektet er støttet af InnoByg.

- Med de områder, der er udlagt til råstofindvinding i Danmark i dag, og den forventede bygge- og anlægsaktivitet anslår regionerne, at der kun er råstoffer - sten, sand, grus - tilbage til mellem 14 og 43 år afhængigt af, hvilken region, man befinder sig i. Selvom der kan gives flere indvindingstilladelser, er der i dag kamp om arealerne, og det bliver sværere og sværere at udlægge nye arealer. Råstofferne er heller ikke en fornybar ressource, og udvinding og transport af råstoffer er forbundet med udledning af CO2. Derfor skal vi lykkes med at anvende sekundære råstoffer og omstille til cirkulær økonomi og dermed bidrage til at reducere trækket på de primære råstoffer, siger projektleder Thilde Fruergaard Astrup fra Teknologisk Institut.

Drøftelser og værdifulde inputs
Projektgruppen kickstartede 2020 med en workshop, hvor mere end 50 personer deltog. Der var repræsentanter fra både bygherrer, rådgivere, entreprenører og nyttiggørelsesvirksomheder, og det gav rig mulighed for dialog på tværs af byggeriets parter:

- Vi fik mange værdifulde input til det videre arbejde. Vi drøftede bl.a. udfordringer forbundet med udbud, vejnormer, økonomi, logistik og tid, og der kom gode bud på, hvilke materiale- og affaldsstrømme fokus bør være på, siger Thilde Fruergaard Astrup.

Læs hele artiklen i BygTek her