Projektnyt

  • 11. juni 2020

Projektnyt - Sorter dit affald og tjen penge

Der er godt nyt fra InnoBYG spireprojektet ”Kortlægning, Kvalitetsvurdering og Optimering af Byggevareplastaffald (KVOB), som netop har udsendt en pressemeddelelse om nye resultater.

Læs pressemeddelelsen nedenfor:

 

Sorter dit affald og tjen penge

Sorteringskampagne hos to byggevarevirksomheder viser, at sortering af plastaffald kan give bonus for både virksomhedernes bundlinje og klimaet. Branchefællesskabet Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri vil bruge erfaringerne som grundlag til en ny vejledning, der skal få flere virksomheder til at sortere plastaffald.

Gennemsigtig ren plast i én bunke, farvet plast i en anden bunke og ikke-genanvendelig plast sammen med andet brændbart. Byggevareproducenten Komproment i Svenstrup, der leverer tag- og facadesystemer til danske byggeprojekter, har fået kortlagt deres plastaffald fra særligt emballage. Plasten bliver i dag ikke sorteret, men der er potentiale for, at mindst 50 procent af plasten kan genanvendes, hvis virksomheden begynder at sortere på deres lager.

 - Selvom det tager tid at sortere og sørge for, at plasten bagefter kommer de rigtige steder hen, så er der faktisk penge at tjene for virksomhederne, når de sælger plasten videre. Hvor meget afhænger selvfølgelig af, hvad den enkelte virksomhed arbejder med. Det har også fået virksomhederne til at være mere bevidste om, hvor de som producenter selv kan spare på plasten, fx i forhold til den måde, de pakker og fragter de varer, som de sælger, siger branchechef for Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri Frederik Waitz Søborg.

Den anden byggevareproducent IdealCombi i Hurup, der producerer døre og vinduer, sorterer allerede deres plastaffald i klar og farvet plast, hvilket giver fordele for både miljøet og virksomhedens økonomi. Indtægten for sorteret farvet plast varierer dog meget, fordi kvaliteten af de forskellige plastemballager i denne fraktion varierer, hvilket understreger vigtigheden af korrekt kildesortering af plastaffaldet, før det bliver transporteret til oparbejdningsfabrikken. Ved at sortere sparer IdealCombi cirka 10.700 kroner årligt på forbrændingsafgiften, og dertil kommer besparelser på containertømning af brændbart affald.

- Der er flere væsentlige faktorer, der afgør kvaliteten af plastaffaldet, som byggevarevirksomhederne skal have for øje; forskellige polymerer må ikke blandes (fx PE og PP), klar og farvet plast skal adskilles, da klar plast har en højere værdi, og endelig kan større mængder snavs, papirmærkater og tape ødelægge eller fordyre oparbejdningen af plastaffaldet, og dermed også forringe den pris virksomheden får for plasten, fortæller postdoc Trine Henriksen fra Danmarks Tekniske Universitet, der har stået for sorteringskampagnen.

De to byggevarevirksomheder er en del af InnoBYG projektet ”Kortlægning, Kvalitetsvurdering og Optimering af Byggevareplastaffald (KVOB)”, og på baggrund af de positive resultater vil Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri nu lave en vejledning om sortering af plastaffald. 

- Alene i Dansk Byggeri har vi omkring 5.700 byggevirksomheder, der enten bruger plast til at pakke deres byggematerialer ind i eller modtager byggematerialer pakket ind i plast. Hvis vi kunne genanvende eller spare bare halvdelen af den plast, så er det også en fordel for klimaet. Og helt generelt gavner det bundlinjen i virksomheden at tænke grønt, ligesom det også er et godt signal at sende til kunder og samarbejdspartnere, at virksomheden arbejder bæredygtigt, siger Frederik Waitz Søborg, branchechef for Dansk Byggeindustri i Dansk Byggeri.

Danmarks Tekniske Universitet vurderer, at det vil være muligt at genanvende omkring 50-70 procent af alt plastemballage i byggebranchen, eksklusiv det plastaffald der genereres på byggepladsen.