Nyhed

  • 14. december 2017

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner – nyt projekt på Teknologisk Institut

I et nyt projekt fra Teknologisk Institut, vil instituttet, i samarbejde med virksomheder i hele værdikæden i anlægssektoren, sætte fokus på genanvendelse af byggematerialer i forbindelse med anlægskonstruktioner.

Der er i øjeblikket stort politisk fokus på cirkulær ressourceøkonomi, som sigter mod at forbedre miljøet og skabe forretning, eksempelvis gennem genanvendelse af byggematerialer. Dette er således også et vigtigt foksupunkt i relation til den kommende Femern Bælt-forbindelse - den 18 kilometer længe tunnel, der skal forbinde Danmark og Tyskland. Her har Innovationsnetværket Femern Bælt (IFB) defineret ”Green Lean Energi- og Ressourceeffektivitet” som et af tre vigtige indsatsområder i anlægsprojektets strategi. 

I et nyt projekt fra Teknologisk Institut, projekt ”Ressourceeffektive anlægskonstruktioner”, vil Teknologisk Institut, i samarbejde med virksomheder i hele værdikæden i anlægssektoren, fokusere på at bringe genanvendelse af byggematerialer i spil i forbindelse med anlægskonstruktioner.

Baggrunden for projektet er at genanvendelse af byggematerialer til nye anlægskonstruktioner ikke forekommer i dag. Dette er primært, fordi kvaliteten af genbrugsmaterialerne ikke hidtil har været tilstrækkelig god og veldokumenteret til at kunne anvendes til anlægskonstruktioner. Som følge heraf understøtter normer og standarder heller ikke anvendelse af genbrugsmaterialer til anlægskonstruktioner. Formålet med projektet er derfor at skabe den nødvendige dokumentation for at flytte grænserne og udarbejde nogle præskriptive standarder samt nye løsninger og produkter.

Som en del af projektet er udarbejdet en handlingplan, hvori der blandt andet fokuseres på potentialet for genanvendelse af nedknust betonaffald samt nye løsninger og standarder for genanvendelsen af betonaffaldet. Derudover fokuseres der på formidling af projektets resultater og uddannelse, blandt andet gennem workshops for brancheforeninger og studerende på erhvervsskoler. Aktivitetsplanen gennemføres i samarbejde med innovationsnetværkene InnoBYG og IFB, der løbende samarbejder med virksomheder i hele værdikæden i anlægssektoren. 

Projektet, som er bevilget af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU), er startet den 1. november 2017 og løber indtil udgangen af 2019.

Læs mere om projektet her og se blandt andet, hvor formidlingen af projektets resultater finder sted.