Nyhed

  • 14. november 2018

Styrk forskningen i fremtidens byer, bygninger og infrastruktur

Af: mf og formand for uddannelses- og forskningsudvalget Rasmus Horn Langhoff (S), direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri og sekretariatsleder Gunde Odgaard, BAT Kartellet.

Storme, kraftige regnskyl og oversvømmelser. Konsekvenserne af klimaforandringerne er her. Og de stiller nye krav til vores bygninger, bymiljøer og infrastruktur. Men hvis danske virksomheder skal gøre sig gældende, skal vi have kendskab og adgang til den sidste nye forskning på området, og her kniber det gevaldigt. 

Arkitekter, ingeniører, producenter af materialer og bygge- og anlægsvirksomhederne er klar. Men vi har brug for mere forskning i byggeriets produktionsprocesser. Det kræver et øget fokus fra politikernes side. Men også at universiteter og andre vidensinstitutioner, er ajour med den internationale viden, der er på området – og samtidig i stand til at bringe resultaterne til Danmark og levere synlige forskningsresultater, der gør os i stand til at klimasikre optimalt. Det kan for eksempel være inspiration og forskningsresultater fra Holland, som har en unik ekspertise, når det gælder om at sikre boliger, byer, veje osv. mod oversvømmelser. 

I de tilfælde, hvor branchen ikke er effektiv nok, kan det gang på gang føres tilbage til utilstrækkelige måder at gribe produktionen an på. Det at styre bygge- og anlægsprocesser er noget andet end at styre en produktion i en klassisk industri - og desuden ganske komplekst. 

Der bygges unikaer stort set hver gang med nye samarbejder mellem forskellige aktører og med komplekse leverings- og underleverandørsystemer. For at få sat en ny dagsorden for fremtidens uddannelser af både ingeniører, arkitekter og håndværkere er målrettet forskning i byggeriets processer helt central. Og i takt med, at man anvender stadig flere digitale værktøjer og ny teknologi i byggeriet, bliver behovet for forskning bare endnu mere udtalt. 

Der er allerede stærke danske forskningsmiljøer inden for den tekniske og erhvervsrettede forskning. Men fra alle dele af byggeriets værdikæde og bygge- og anlægssektoren er der en erkendelse af, at vi bliver nødt til at satse endnu mere massivt og investere mere i forskning for at være i stand til at løse fremtidens problemstillinger. Det er ganske enkelt nødvendigt, for at vi kan levere effektive løsninger på fremtidens krav til bygninger, byer og infrastruktur.

Læs også FORSK2025, hvor side 100-110 handler om Fremtidens bygninger, fysiske infrastruktur og byer