Nyhed

  • 18. maj 2020

To invitationer til følgegruppemøder om Bygninger som ressourcebank

Vores eksisterende bygningsmasse er en ressourcebank med værdifulde materialer. Når bygningsdele rives ned, produceres en stor mængde ressourcer, som vi skal udnytte bedre.

I samarbejde med InnoBYG, inviterer Teknologisk Institut til 2 møder i 2020, med fokus på arbejdet i aktivitetsplanen ”Bygninger som Ressourcebank”, som er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det første møde bliver et webinar d 17. juni kl. 10-11, hvor Teknologisk Institut vil præsentere status og erfaringer for

- Ressourcekortlægger uddannelse
- End-of-waste kriterier og markedsportaler
- Genbrug af betonelementer

Læs mere og tilmeld dig mødet her

Se også møde nummer to, som afholdes den 24. november 2020.