Nyhed

  • 19. september 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Fremtidens danske videnbrobyggere er udvalgt

17 operatører af nationale innovationsnetværk vil fra december 2018 og frem til udgangen af 2020 bidrage til at gøre danske virksomheder mere innovative og konkurrencedygtige, nationalt såvel som internationalt.

Blandt 23 ansøgere har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i dag sendt bevillinger for 190 millioner kroner til 17 operatører af landsdækkende innovationsnetværk inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige styrkepositioner.

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor, medvirker innovationsnetværkene sammen med de førende forskere til i fællesskab at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfundet.

De 17 innovationsnetværk i vil i perioden 2019-20 understøtte innovationen inden for områder som Energi, Byggeri, Miljø, Fødevarer, Informations- og kommunikationsteknologi, Oplevelsesøkonomi og turisme, Produktionsteknologi, Materialer og Design, Sundhed, Life Science og Transport.

Interessenter inddraget
Undervejs i bedømmelsesforløbet har der været offentlig adgang til alle 23 ansøgninger, for at give interesserede mulighed for at kommentere konstruktivt på ansøgningerne. Mere end 700 kommentarer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner, ministerier, branche- og erhvervsorganisationer og privatpersoner bidrog.

Læs pressemeddelelesen på Forsknings- og Uddannelsesministeriets hjemmeside her

InnoBYG er blandt de innovationsnetværk som har fået bevilling 2019-2020.