Nyhed

  • 6. marts 2017

VHGB sætter gang i anden runde ERFA-gruppemøder

Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) sætter nu gang i anden runde ERFA-gruppemøder. ERFA-grupperne er for alle med interesse i byggeaffaldet, og som ønsker at opnå indflydelse på vejledningerne. Via erfa-grupperne får du mulighed for at give input til, hvilke emner og praktiske problematikker der bør indgå i vejledningerne. Desuden giver erfa-grupperne rig lejlighed for deltagerne til at videndele med andre om, hvordan man håndterer og genanvender byggeaffaldet. VHGB ønsker med erfa-gruppernes hjælp at sikre, at vejledningerne, herunder deres lov-fortolkninger, får et konkret og praktisk anvendeligt indhold, der tager fat om dagligdags udfordringer med byggeaffaldet.

Datoerne for møderne er:

1.Kommunale affaldskonsulenter/miljømedarbejdere m.fl.
Aarhus: 18. april 2017, formiddag
København (Kongens Lyngby): 24. april 2017 formiddag

2.Bygherrer
Aarhus: 18. april 2017, eftermiddag
København (Kongens Lyngby): 24. april 2017 eftermiddag

3.Rådgivere (ingeniører, arkitekter m.fl.)
Aarhus: 19. april 2017, formiddag
København (Kongens Lyngby): 25. april 2017 formiddag

4.Entreprenører/håndværkere
Aarhus: 19. april 2017, eftermiddag
København (Kongens Lyngby): 25. april 2017 eftermiddag

Tilmeld dig via VHGB’s hjemmeside. Skriv i beskedfeltet, hvilken ERFA-gruppe du ønsker at deltage i, og om det skal være i Kongens Lyngby eller Aarhus. Herefter vil du blive kontakte af VHGB med nærmere informationer.