Bæredygtighed når bygningen tages i brug

Bæredygtighed når bygningen tages i brug

4

Onsdag den 12. november stod i bæredygtighedens tegn, da KEA og InnoBYG satte fokus på bæredygtighed i byggeriet - også når håndværkeren er taget hjem. Byggebranchen var bredt repræsenteret med 75 deltagere og dagens program var spækket med spændende oplæg og gode muligheder for at netværke.

Seminaret bød på otte oplæg om alt fra kompetenceopbygning, til LEAN og til erfaringer inden for praksis hos byggeherren, arkitekten og i driften. Særligt ét ben i bæredygtighedsbegrebet havde fokus hos oplægsholderne - det sociale aspekt inden for bæredygtighed og brugernes indflydelse og adfærd.

Disciplinen Facilities Management
Vicecenterleder i Center for Facilities Management ved DTU, Susanne Balslev Nielsen, holdt et oplæg om et område i hastig udvikling, Facilities Management (FM). FM er en ledelsesdisciplin i komplekse og dynamiske systemer, der varetager funktioner som drift i bygninger og afdelinger inden for IT, kantine, postomdeling og andre sekundære funktioner.

Susanne Balslev Nielsen sagde bl.a.: "FM er viden om samspillet mellem "people, places, processes". Hvis vi ikke forstår disse sammenhænge, vil vi heller ikke kunne forstå, hvorfor det er vigtigt, at FM bidrager til lokal og global bæredygtighed: socialt, miljømæssigt og økonomisk". Hun pointerede yderligere tre særligt essentielle kompetencer inden for FM, herunder vigtigheden i at oversætte mellem politikkerne, institutionen og brugerne, at kunne demonstrere samt udvise forandringsparathed og evnen til at få tingene i processen gjort.

Erfaringer fra driftspraksis i Lærkehaven
Lærkehaven er beliggende i Lystrup og beskrives som den "største samlede bæredygtige og klimavenlige boligbebyggelse i Danmark og samtidig en af de fineste samlinger af træhuse, Danmark overhovedet kan fremvise". Inspektør i boligforeningen Ringgården, Bjarke Mortensen, havde dog fokus på de udfordringer og erfaringer bygherren tog med sig fra opførelsen af Lærkehaven.

De udfordringer Lærkehaven stod over for i udendørsarealerne, kom blandt andet til udtryk da beboerne flyttede ind. Som udgangspunkt ønskede boligforeningen at trække naturen ind mellem beboelsen og skabe socialt samvær på tværs af beboerne. Derfor var der anlagt fælleshaver. Beboerne derimod ønskede private haver. På baggrund ar de erfaringer understregede Bjarke Mortensen vigtigheden af at medregne brugerne og deres behov og ønsker fra starten. For da først beboerne var flyttet ind, satte de alligevel hegn op, så de fik individuelle haver, hvilket resulterede i uens haver med forskellige afskærmninger - og et lidt andet udseende end det oprindeligt var tænkt.

En anden vigtig pointe Bjarke Mortensen fremhævede, var vigtigheden i at udnytte faglig viden ved valg af materiale. I Lærkehaven er der, som navnet antyder, brugt lærketræ til boligernes terrasse. Ulempen ved et materiale som lærketræ, var at på træet voksede alger, hvilket forvandlede terrassen til en glidebane, samtidig med at træet rådnede over en kort årrække.

Videnskabelse i den almene boligsektor
Ph.d. studerende ved RUC/DTU og CFM, Anne Vorre Hansen, gav i sin præsentation indsigt i, hvad det vil sige at være beboer i den almene sektor. Ph.d. projektet havde fokus på beboerne i Boligselskabet Sjælland og hvad der var værdiskabende for dem.

Som et led i projektet beskrev hun, at værdiopfattelserne hos boligselskabet i høj grad var ejerskab og demokrati, mens det hos beboerne handlede om "lejer-"skab og fleksibilitet. Anne Vorre Hansen pointerede vigtigheden af, at boligselskabet og beboerne skulle fungere i et samspil, frem for et os-og-dem forhold.

Anne Vorre Hansen fremhævede i forlængelse heraf bæredygtighedsbegrebet som vedvarende og inddragende, og hun problematiserede opfattelsen af, at beboerne skal lære at interagere med en bæredygtig bolig. Hun udtalte, at "interaktionen skal være intuitiv og brugerne skal derfor medtænkes i designet".

Gik du glip af heldagsseminaret om bæredygtighed i byggeriet - også når håndværkerne er taget hjem, eller vil du gerne gense præsentationerne fra dagen? Så kan du finde præsentationerne på InnoBYGs hjemmeside.

Se eller gense præsentationerne her