Bæredygtige konstruktioner – nyt seminar

Bæredygtige konstruktioner – nyt seminar

Små og mellemstore virksomheder i Danmark og landene omkring Østersøregionen kan nemt finde 'guld', hvis de begynder at arbejde systematisk med bæredygtighed - det er budskabet bag et nyt seminar, der løber af stablen den 18. maj på Teknologisk Institut i Høje-Taastrup.    

Af Birgit Schaldemose, Direktionssekretariatet, Teknologisk Institut

Både i Danmark og Europa kan små og mellemstore virksomheder via små indgreb opnå økonomiske fordele, hvis de begynder at arbejde bevidst med bæredygtighed. Der er mange kontante besparelser at hente fx ved at bruge nye innovative teknologier til at mindske forbruget af strøm, vand og papir eller udskifte nogle af materialeressourcerne med mere miljøvenlige eller genbrugsmaterialer, der typisk er billigere.  

- Vores erfaring er, at mange danske virksomheder betragter det som en omkostning at tænke og agere bæredygtigt. Specielt de små og mellemstore virksomheder tror, at det er dyrt, besværligt eller indviklet at drive deres forretning på et mere bæredygtigt grundlag - og det er en skam, for denne antagelse er slet ikke i overensstemmelse med virkeligheden, understreger Merete Nørby, centerchef for Produktion på Teknologisk Institut. 

Bæredygtighed giver overskud på bundlinjen
Siden starten af 2009 og indtil udgangen af 2011 er Teknologisk Institut leder af EU´s prestigeprojekt 'Sustainable Production through Innovation in SMEs', (SPIN). Dette EU-projekt skal skabe større bevågenhed om, hvordan virksomhederne i Danmark, Polen, Tyskland, Sverige, Finland, Estland og Litauen kan blive mere bæredygtige og herved spare penge og skåne miljøet. I den sammenhæng har Teknologisk Institut været i kontakt med en lang række danske virksomheder.

- Vores erfaringer viser, at de fleste virksomheder kan blive mere bæredygtige og opnå mærkbare besparelser, hvis vi laver små og effektive indgreb i virksomhedernes måde at indrette arbejdet og produktionen på, siger Teknologisk Instituts konsulent René Grøn og tilføjer, at første skridt er at lave en individuelt tilpasset strategi for det bæredygtige arbejde i den enkelte virksomhed i et tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Han har netop lagt sidste hånd på forberedelserne af et nyt seminar 'Seminar om Sustainable Construction and Cradle to Cradle'. Formålet med seminaret er at inspirere til bæredygtige tiltag i danske konstruktionsvirksomheder, der arbejder med nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger. Seminaret henvender sig til researchere, arkitekter, entreprenører og byggefirmaer. 

På seminaret vil virksomhederne få introduceret konkrete værktøjer til at komme godt fra start med at arbejde mere bæredygtigt og mulighed for at diskutere konkrete udfordringer med eksperter og andre virksomheder. Desuden får virksomhederne en orientering om, hvordan de kan få 10-15 timers gratis rådgivning af Teknologisk Institut til at etablere et letanvendeligt system til at komme i gang og fortsætte miljøarbejdet i fremtiden. 

Seminaret afholdes på engelsk og koster 300 kr. at deltage i for virksomheder. Tilmelding kan ske på hjemmesiden: www.teknologisk.dk/SPIN

 

Yderligere informationer om SPIN projektet eller seminaret kan fås hos René Grøn, Teknologisk Institut på: 72202937eller RAG@teknologisk.dk.