Build 4.0

  • 7. september 2017

Build 4.0. – ny platform for teknologi til bygge- og anlægsbranchen

I dag lancerer InnoBYG en ny platform under overskriften Build 4.0. Build 4.0. er byggeriets svar på Industrialisering 4.0. og omfatter blandt andet brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen. Platformen – i form af en ny hjemmeside - er åben for alle, der ønsker at byde ind med viden og aktiviteter inden for anvendelse af ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen.

Big data, Internet of Things, Augmented Reality og kunstig intelligens er blot nogle af de begreber, som er aktuelle under betegnelsen Industri 4.0. og som lige nu sætter sit præg på det danske erhvervsliv og udvikling af nye produkter og services verden over.

I bygge- og anlægsbranchen er emner som teknologi, data og digitalisering også på dagsorden og den nye platform, Build 4.0. skal være afsæt for aktiviteter inden for netop den dagsorden.

Innovationsnetværket InnoBYG faciliterer platformen og samarbejder bl.a. med BLOXHUB, som også har fokus på emnet, men indholdet begrænser sig ikke til InnoBYGs og BLOXHUBs egne aktiviteter. Alle der arbejder med, udvikler og som ønsker at videndele om ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen er velkommne til at byde ind og synliggøre aktiviteter.

"Vi har etableret Build 4.0. platformen som en fælles national platform med et internationalt perspektiv. Platformen henvender sig til byggebranchens virksomheder og videninstitutioner, som med afsæt i platformen kan dele og koordinere viden samt udvikle innovative samarbejder og nye løsninger til gavn for byggebranchen og samfundet. Populært sagt, så rækker vi ud til alle, der arbejder med og er nysgerrige på muligheder og perspektiver i ny teknologi og håber på, at vi kan inspirere branchen til at arbejde med mulighederne i ny teknologi, men også få nye samarbejder med andre brancher, som kan skubbe udviklingen endnu videre", siger Michael H. Nielsen, Styregruppeformand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri.

Udvikling på den lange videnbane
At der er et behov for en platform som Build 4.0. er der ingen tvivl om, hvis man spørger Mette Glavind, direktør i Byggeri & Anlæg på Teknologisk Institut og styregruppemedlem i InnoBYG.

"Den teknologiske udvikling i branchen går stærkt lige nu. Vi ser eksempler fra både ind- og udland på, at fx robotter og droner samt VDC og 3D print finder vej ind i branchen. Vi skal være på forkant med den udvikling i branchen og derfor har vi skabt Build 4.0. både som begreb og som platform. Herfra kan vi arbejde sammen og koordineret om udviklingen og det er vigtigt for os at understrege, at platformen er åben for alle og at vi meget gerne modtager input til events og projekter", siger Mette Glavind.

Også i forhold til forskning, er der kommet fokus på mulighederne inden for digitalisering og teknologiudvikling i bygge- og anlægsbranchen. Det ses fx i det nye FORSK2025 katalog, hvor strategiske investeringer i forskning også retter sig mod at udnytte de store potentialer inden for området i netop bygge- og anlægsbranchen.

"Bygge- og anlægsbranchen leverede et fælles indspil til FORSK2025 kataloget og her havde vi blandt andet fokus på de digitale og teknologiske muligheder i branchen. Det er rigtig godt, at den del af indspillet er bevaret, og synergien med Build 4.0 platformen er til at få øje på", siger Mette Glavind.

Fra teknologi til data og processer
Overskriften Build 4.0. favner bredt, men relaterer sig fx til anvendelse af robotter i byggeriet, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser. Også begreber som VDC og BIM – og det uudnyttede potentiale i forhold til visualisering, planlægning, koordinering og kommunikation i opførelses- og driftsfasen, som teknologierne repræsenterer, er en væsentlig del af begrebet.

Der er dog også værdi i andet end decideret teknologi og materialeudvikling.

"Et af de områder i Build 4.0, hvor vi tror på, at der er meget at hente er, hvordan vi kan anvende og nyttiggøre de store mængder data (Big Data) som vi får fra brugen af bygninger og infrastruktur. Der ligger et stort potentiale i at anvende Big Data til udvikling og innovation, så vi kan skabe bedre produkter og løsninger i byggeriet. Build 4.0. retter sig også mod processer og organisation og formentlig også en række andre områder, som vi slet ikke har set defineret endnu", siger Michael H. Nielsen.

Oplev platformen på www.build40.dk

Vil du vide mere?
Kontakt: Michael H. Nielsen, 20285264  eller Mette Glavind, 7220 2220