Presse

  • 3. juli 2017

Bygge- og anlægsbranchen centralt placeret i Forsk2025

Bygge- og anlægsbranchen er centralt placeret som et selvstændigt tema i det nye FORSK 2025-katalog fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som netop er offentliggjort. Et indspil, faciliteret af InnoBYG, med opbakning fra den samlede byggebranche, har medvirket til at skabe opmærksomhed om behovet for forskning og innovation i branchen.

Udvikling i bygge- og anlægsbranchen er et af de områder, som har fokus i branchens organisationer, og via Innovationsnetværket InnoBYG, gik en række af de trendsættende organisationer og videninstitutioner i foråret 2016, sammen om at forfatte et fælles indspil til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

I det netop lancerede FORSK2025-katalog er bygge- og anlægsbranchens indspil med og beskriver, hvordan forskningsbehovene i branchen retter sig overordnet mod bygninger, fysisk infrastruktur og byer i alle størrelser. De bygnings- og infrastrukturrelaterede forskningsbehov, har fokus på nybyggeri såvel som på intelligent udnyttelse, opgradering, drift og vedligehold af eksisterende bygninger og anlæg, hvad enten det er boliger, kontorer, industri, landbrug, broer, veje eller tunneler. Styregruppeformand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen er tilfreds med, at der nu er udsigt til, at der bliver større opmærksomhed, når det gælder prioritering af forskningsmidler til udvikling af bygge- og anlægsbranchen.

"Nøglen til at løse en række af de væsentlige samfundsudfordringer ligger i bygge- og anlægsbranchen. Det er derfor godt at se, at branchen placerer sig centralt i forhold til den kommende prioritering af forskningsmidler, det er en landvinding for erhvervet, at det er lykkedes at gøre sig gældende på den forskningspolitiske dagsorden", siger Michael H. Nielsen.

Tæt samarbejde på tværs af aktører gavner branchen
De forskningsbehov, som FORSK2025 peger på er særligt cirkulær ressourceøkonomi, energieffektivisering, klimatilpasning og miljø, holdbare og intelligente materialer og konstruktioner, og godt indeklima. Hertil kommer branchens svar på industri 4.0, nemlig Build 4.0, som omfatter digitalisering og teknologier som robotter, droner og 3d-print.  Alle emner, som InnoBYG, Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, adresserer i både events og mindre udviklingsprojekter. Ifølge Netværksleder i InnoBYG, Grith Bech-Nielsen, er der et stort behov for at prioritere udviklingsmidler til disse områder.

"De udvalgte områder er vigtige for fremtidig udvikling af nye og innovative løsninger. Selvom vi i dag adresserer emnerne i branchen, bl.a. i InnoBYG, så er der brug for forskning, udvikling og innovation og for at tænke nyt og vi vil også arbejde på at sikre koblingen mellem forskningen og virksomhedernes behov, så vi også fremover sørger for, at der er synergi og samspil mellem de to, når vi udvikler nye løsninger", siger Grith Bech-Nielsen.

Selvom både styregruppeformanden og netværkslederen glæder sig over at se, at bygge- og anlægsbranchen er flot repræsenteret i FORSK2025-kataloget, så er tilfredsheden med, at den samlede branche har støttet op om indspillet og hele processen med at udarbejde indspillet, også til at få øje på.

"Det er lykkedes at samle branchen til et fælles indspil, hvor relevante videninstitutioner også har deltaget aktivt, og i fællesskab har vi fået sat byggeerhvervet på den forskningspolitiske dagsorden. Vi vil gerne kvittere for den store involvering vi har oplevet i hele processen på tværs af aktører. Det understreger, hvad vi kan opnå i fællesskab og nu har vi gode udsigter til at få flere midler til forskning og udvikling i branchen, så vi også fremadrettet kan adressere de udfordringer, hvor Danmark i fremtiden kan få væsentlige styrkepositioner", slutter Michael H. Nielsen.

Se FORSK2025-kataloget her: http://ufm.dk/publikationer/2017/forsk2025-fremtidens-lofterige-forskningsomrader

Vil du vide mere? Kontakt:
Netværksleder i InnoBYG, Grith Bech-Nielsen, gbe@teknologisk.dk, 7220 2487
Styregruppeformand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk,
20 28 52 64