Pressemeddelelse

  • 4. juni 2020

Data skal sikre genanvendelse af plast fra byggeriet

Begrænset viden om plastaffald i byggeriet er en stopklods for bedre genanvendelse, selvom potentialet er stort. Bedre datagrundlag skal hjælpe med at nedbryde de markedsmæssige barrierer og skabe et incitament for entreprenørerne.

Plastaffald udgør en vigtig andel af affaldet i bygge- og anlægsbranchen. Faktisk stammer ca. en tredjedel, af de over 100.000 tons plastaffald, der bliver indsamlet i Danmark om året fra bygge- og anlægsbranchen.

Tidligere beregninger og estimeringer peger dog på, at det kun er ca. 17 % af plastaffald fra byggebranchen, der indsamles som plast til genanvendelse. Men tallene er behæftet med usikkerhed, da der er begrænset viden om de typer af plast, der anvendes i branchen, mængderne og håndteringen af dem. Derfor har et projekt i InnoBYG, sat sig for at forbedre datagrundlaget om plast på byggepladser, hvilket skal bidrage til at lave et beslutningsværktøj, som skal hjælpe entreprenøren med at udsortere plastaffald.

- I bygge- og anlægsbranchen anvendes plast som produkter, der bliver indbygget og dermed bliver i bygningerne indtil de skal renoveres eller rives ned. Samtidig ankommer mange produkter til byggepladsen i plastemballage eller benyttes på selve pladsen, fx til afspærring, afdækning eller køreunderlag, forklarer Rikke Juel Lyng, fra Teknologisk Institut, som er projektleder på projektet om den cirkulære byggeplads.

Det betyder i praksis, at der er rigtig meget plast på en byggeplads, både i forbindelse med en eventuel nedrivning, en renovering eller et nybyggeri.

- I projektet ser vi på potentialerne for genanvendelse af al den plast, som ankommer til byggepladsen. Vi har J. Jensen med i projektet, og de skal bl.a. køre et forløb på deres byggepladser, for at undersøge hvad der skal til for at fremme sortering af plastaffald, siger Rikke Juel Lyng.

Stærkt partnerskab vil finde løsninger
Ud over J. Jensen og Teknologisk Institut er også Dansk Affaldsminimering og Vestforbrænding I/S med i InnoBYG-projektet. Sammen skal partnerne forsøge at finde løsninger og der er både fokus på J. Jensens byggepladser samt håndteringen af byggeaffald på Vestforbrændingens genbrugspladser.

- I projektgruppen udfører vi inspektioner på J. Jensens byggepladser. Formålet er at forbedre datagrundlaget for hvor meget plast, der findes på byggepladser og hvornår i byggeprocessen, det opstår. Målet er få valide data for mængder og type af plastaffald, så det miljømæssige og økonomiske potentiale for at udsortere og komprimere plastaffald kan undersøges. Vi vil se nærmere på, hvilke typer plast der vurderes at være de mest betydende fraktioner, siger Rikke Juel Lyng.

Barrierer skal nedbrydes
En af barriererne for mere og bedre plastsortering er at der mangler gode indsamlings- og sorteringssystemer. Samtidig er der markedsmæssige barrierer, både i forhold til afsætningsmuligheder og efterspørgsel.

- Der skal være et incitament til bedre sortering – og gerne et, som kan ses på bundlinjen. Men hvis der skal være et marked for genbrugsplast, så kræver det, at der kommer styr på urenheder og blandede sorteringer, som svækker genanvendelsesmulighederne for plast, forklarer Rikke Juel Lyng og understreger, med reference til Regeringens plastikhandlingsplan, at vi ikke kan undvære plast.

- Derfor er det også nødvendigt, at vi bliver bedre til genanvendelse, så vi kan reducere alternativet til sortering, som er afbrænding af plast. Et fokus der også er at finde i klimapartnerskabet for affald og vand, cirkulær økonomi, som netop anbefaler at vi reducerer afbrænding af plast, hvilket også vil være en CO2-mæssig fordel, slutter Rikke Juel Lyng.

Vil du vide mere? Kontakt:
Rikke Juel Lyng, rly@teknologisk.dk, 7220 2076